สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

9
หุ้น
3631.062B
เงินทุนของตลาด
474.539K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.01%
เปลี่ยนแปลง
+6.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.46%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.30%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ANHANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV119233 ZAC+0.94%166.05K1.112.336T ZAR19.6160.80 ZAR+48.03%0.90%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
AVIAVI LTD7973 ZAC−0.45%734.278K0.6626.63B ZAR14.405.54 ZAR+11.34%6.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BTIBRITISH AMERICAN TOB PLC55002 ZAC+1.23%1.067M0.921.215T ZAR5.9492.64 ZAR+74.12%9.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
LBRLIBSTAR HOLDINGS LTD309 ZAC+1.98%49.309K0.281.805B ZAR−0.15 ZAR−278.65%7.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
OCEOCEANA GROUP LTD6793 ZAC−2.12%28.928K0.248.125B ZAR8.737.78 ZAR+46.32%6.07%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
RCLRCL FOODS LIMITED860 ZAC0.00%42.089K2.477.655B ZAR12.520.69 ZAR−38.46%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขายรุนแรง
RFGRFG HOLDINGS LIMITED1268 ZAC−1.71%23.737K0.633.375B ZAR6.981.82 ZAR+121.21%3.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SURSPUR CORPORATION LTD2899 ZAC+1.61%35.621K1.352.396B ZAR11.202.59 ZAR+133.67%6.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TBSTIGER BRANDS LTD19212 ZAC+1.12%588.444K1.0229.696B ZAR11.3017.00 ZAR+50.44%5.12%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ