ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — แอฟริกาใต้

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
20.183B-0.44%219.005K211
496.309B1.34%1.233M26
501.021M-1.60%44.554K11
3083.253B1.21%305.605K714
100.509B1.16%628.071K712
209.277B0.39%446.096K313
1.893B-0.84%323.296K46
45.984B0.74%635.964K36
2363.475B0.44%2.059M1194
110.824B-1.39%1.166M25
120.062B1.55%1.336M24
25.238B0.97%7.919M18
40.806B1.68%110.944K286
5347.909B2.15%1.200M536
568.573B1.77%647.525K622
7.446B-1.12%136.179K44
731.795B0.45%1.172M621
3968.258B1.41%877.115K317
55.214B0.37%1.215M310
61.125B2.19%336.812K33
โหลดเพิ่ม