บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

14
หุ้น
2727.249B
เงินทุนของตลาด
1.042M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.29%
เปลี่ยนแปลง
+24.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
+29.72%
ประสิทธิภาพ ปี
+22.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
AELALTRON LIMITED A917ZAC1.78%16ZAC
มีแรงซื้อรุนแรง
3.494K3.204M3.439BZAR68.650.13ZAR5.616K
AYOAYO TECH SOLUTIONS LTD301ZAC2.38%7ZAC
มีแรงขาย
3.853K1.16M1.032BZAR−0.79ZAR
BYIBYTES TECHNOLOGY GRP PLC8472ZAC−2.28%−198ZAC
ปานกลาง
1.107K9.379M20.756BZAR27.403.03ZAR
DTCDATATEC LTD3325ZAC0.42%14ZAC
ปานกลาง
5.045K16.775M7.392BZAR15.982.16ZAR10.933K
EOHEOH HOLDINGS LTD197ZAC−1.01%−2ZAC
มีแรงขาย
350.862K69.12M1.281BZAR−0.43ZAR3.2K
ISAISA HOLDINGS LIMITED112ZAC0.90%1ZAC
มีแรงขาย
10.354K1.16M173.156MZAR8.290.13ZAR37
KROKAROOOOO LTD42499ZAC6.25%2500ZAC
มีแรงซื้อรุนแรง
6.087K258.691M12.75BZAR21.1218.78ZAR3.508K
LSKLESAKA TECHNOLOGIES INC6700ZAC−3.54%−246ZAC
มีแรงขายรุนแรง
16.7K4.451BZAR−12.47ZAR2.657K
MFLMETROFILE HOLDINGS LTD330ZAC2.48%8ZAC
ปานกลาง
1.584K522.72K1.327BZAR10.820.31ZAR1.23K
MIXMIX TELEMATICS LTD489ZAC−0.61%−3ZAC
มีแรงขาย
1.027M502.171M2.811BZAR1.083K
NPNNASPERS LTD -N-357494ZAC2.13%7460ZAC
มีแรงซื้อ
121.018K43.263B725.348BZAR12.76277.09ZAR35.276K
PBGPBT GROUP LIMITED960ZAC4.01%37ZAC
ปานกลาง
11.45K10.992M905.292MZAR13.640.81ZAR
PRXPROSUS N.V.147938ZAC2.02%2936ZAC
มีแรงซื้อ
323.635K47.878B1.875TZAR22.0660.84ZAR30.413K
SEBSEBATA HOLDINGS LTD248ZAC3.77%9ZAC
มีแรงซื้อ
773191.704K284.989MZAR−4.49ZAR