ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
696.107B
เงินทุนของตลาด
483.413K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.52%
เปลี่ยนแปลง
+11.11%
ประสิทธิภาพ เดือน
+36.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.01%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
NPNNASPERS LTD -N-334001ZAC−1.77%−6002ZAC
มีแรงซื้อ
620.02K207.087B696.107BZAR12.76277.09ZAR35.276K