บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ (อุตสาหกรรม)

3
หุ้น
6.656B
เงินทุนของตลาด
215.815K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.07%
เปลี่ยนแปลง
+0.98%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.13%
ประสิทธิภาพ ปี
−12.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
MPT MPACT LIMITED
2902.000.07%2.00ขาย42.092K122150984.004.246B8.403.55
NPK NAMPAK LTD
261.000.77%2.00ซื้อ65.014K16968654.001.685B0.50
TPC TRANSPACO LTD
2399.004.26%98.00ซื้อ2.192K5258608.00724.486M5.914.051522.00
โหลดเพิ่ม