บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

15
หุ้น
1390.392B
เงินทุนของตลาด
4.617M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.79%
เปลี่ยนแปลง
+11.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
−6.25%
ประสิทธิภาพ ปี
−4.37%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
BAWBARLOWORLD LTD7376 ZAC−0.91%182.881K0.4813.779B ZAR6.2211.86 ZAR+6.05%6.71%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
BLUBLUE LABEL TELECOMS LTD383 ZAC+1.32%419.625K0.873.342B ZAR12.730.30 ZAR−67.47%0.00%บริการการกระจายสินค้า
CAACA SALES HOLDINGS LTD996 ZAC+2.15%41.326K0.644.696B ZAR9.041.10 ZAR+93.03%1.55%บริการการกระจายสินค้า
DNBDENEB INVESTMENTS LTD225 ZAC−1.32%35.002K2.56986.435M ZAR9.840.23 ZAR−37.19%4.44%บริการการกระจายสินค้า
ELIELLIES HOLDINGS LTD6 ZAC−14.29%562.293K1.0848.324M ZAR−0.11 ZAR−245.66%0.00%บริการการกระจายสินค้า
ENXENX GROUP LIMITED850 ZAC+0.12%11.572K2.211.542B ZAR5.211.63 ZAR+11.04%0.00%บริการการกระจายสินค้า
GLNGLENCORE PLC10892 ZAC+1.88%4.848M2.201.319T ZAR7.1315.27 ZAR+608.26%7.62%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
HDCHUDACO INDUSTRIES LTD16099 ZAC+0.57%16.564K2.394.516B ZAR8.0420.03 ZAR+30.44%5.90%บริการการกระจายสินค้า
IVTINVICTA HOLDINGS LTD2727 ZAC+1.00%3.862K0.222.681B ZAR5.345.11 ZAR−21.65%3.67%บริการการกระจายสินค้า
MMPMARSHALL MONTEAGLE PLC2600 ZAC−3.67%2.6K0.48932.295M ZAR134.990.19 ZAR−94.79%2.49%บริการการกระจายสินค้า
MTHMOTUS HOLDINGS LTD9449 ZAC−0.51%592.374K1.1716.272B ZAR4.9119.23 ZAR+73.24%7.51%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
NCSNICTUS LTD95 ZAC+53.23%19.739K2.0650.237M ZAR3.920.24 ZAR+122.41%5.32%บริการการกระจายสินค้า
NWLNU-WORLD HLDGS LTD2626 ZAC−9.45%7500.05561.766M ZAR7.983.29 ZAR−49.78%5.70%บริการการกระจายสินค้า
PMRPREMIER GROUP LIMITED6324 ZAC+0.38%13.976K0.692.436M ZAR0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
SPPTHE SPAR GROUP LTD11415 ZAC+1.03%496.826K0.7721.98B ZAR54.762.08 ZAR−82.24%3.50%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง