หุ้นที่มีรายได้สุทธิสูงสุด — ตลาดหุ้นโรมาเนีย

รายได้สุทธิคือกำไรของบริษัทที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด — แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและการบริหารจัดการที่ดี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจว่าบริษัทนั้น คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่ (แม้ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดหลายๆ ตัวก็ตาม) ในรายการด้านล่าง คุณจะพบบริษัทที่มีรายได้สุทธิสูงสุด คุณสามารถเริ่มออกแบบกลยุทธ์การลงทุนได้ทันที

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
กำไรต่อหุ้น (ปีงบประมาณ)
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
กำไรต่อหุ้นปรับลด ( 12 เดือนล่าสุด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
อัตรากำไรขั้นต้น (ไตรมาสล่าสุด)
กำไรสุทธิ (ปีงบประมาณ)
รายได้
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ปีงบประมาณ)
รายได้ประจำปี
รายได้
SNPOMV PETROM S.A.
0.05RON0.05RON0.05RON7.17BRON1.944BRON6.077BRON26.011BRON0.05RON26.011BRON2.864BRON
TLVBANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA
0.31RON0.26RON0.26RON6.057BRON0.31RON6.057BRON1.983BRON
SNGS.N.G.N ROMGAZ MEDIAS
4.92RON4.92RON2.784BRON421.345MRON1.55BRON5.853BRON5.853BRON1.897BRON
BRDBRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI
1.88RON1.94RON1.94RON3.537BRON1.88RON3.537BRON1.31BRON
SNNS.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
3.43RON3.43RON3.43RON1.878BRON1.485BRON3.117BRON3.43RON3.117BRON1.036BRON
ONEONE UNITED PROPERTIES
0.20RON64.354MRON250.101MRON692.895MRON692.895MRON506.398MRON
CRCCHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI
1.52RON1.90RON689.528MRON107.527MRON779.383MRON2.244BRON2.244BRON464.099MRON
TGNSNTGN TRANSGAZ MEDIAS
14.18RON14.18RON14.18RON307.248MRON97.752MRON258.773MRON1.236BRON14.18RON1.236BRON168.28MRON
TELC.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI
1.95RON237.937MRON2.325BRON1.95RON2.325BRON142.668MRON
SCDZENTIVA BUCURESTI
0.15RON0.15RON0.15RON141.496MRON75.151MRON226.838MRON683.865MRON0.15RON683.865MRON105.746MRON
MMED LIFE SA
0.77RON0.77RON0.77RON281.882MRON52.937MRON250.903MRON1.427BRON0.77RON1.427BRON102.614MRON
IMPIMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR BUCURESTI
0.04RON0.04RON8.751MRON11.027MRON49.23MRON138.128MRON138.128MRON70.3MRON
BIOBIOFARM BUCURESTI
0.06RON0.06RON83.932MRON32.525MRON134.611MRON239.045MRON0.06RON239.045MRON60.356MRON
ARSAEROSTAR BACAU
0.39RON0.40RON0.40RON102.555MRON16.779MRON78.554MRON376.434MRON0.39RON376.434MRON59.94MRON
COTECONPET SA PLOIESTI
6.00RON6.00RON6.00RON104.419MRON11.456MRON65.297MRON412.787MRON6.00RON412.787MRON51.929MRON
WINEPURCARI WINERIES PCL
1.19RON1.19RON1.19RON69.52MRON30.287MRON113.261MRON248.134MRON1.19RON248.134MRON47.16MRON
TRPTERAPLAST BISTRITA
0.02RON0.02RON0.02RON71.608MRON27.087MRON106.833MRON615.111MRON0.02RON615.111MRON42.65MRON
ATBANTIBIOTICE IASI
0.04RON0.04RON58.053MRON−42.561MRON−3.344MRON366.209MRON366.209MRON29.939MRON
ALRALRO SLATINA
0.04RON0.04RON0.04RON330.777MRON146.043MRON492.654MRON3.5BRON0.04RON3.5BRON26.426MRON
IARVIAR BRASOV
1.20RON1.20RON1.20RON33.93MRON5.104MRON26.23MRON329.502MRON329.502MRON22.68MRON
CEONCEMACON ZALAU
0.04RON69.277MRON125.216MRON0.04RON125.216MRON21.524MRON
BRKSSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
0.06RON0.06RON0.05RON17.522MRON18.903MRON42.641MRON0.05RON42.641MRON18.8MRON
SFGSPHERA FRANCHISE GROUP
0.47RON0.47RON0.47RON132.016MRON8.512MRON74.762MRON1BRON1BRON18.425MRON
CMPCOMPA SIBIU
0.07RON0.07RON0.07RON44.293MRON−6.925MRON39.355MRON707.782MRON0.07RON707.782MRON15.035MRON
BNETBITTNET SYSTEMS SA
0.03RON0.03RON4.559MRON6.528MRON22.006MRON112.576MRON0.03RON112.576MRON13.722MRON
TBMTURBOMECANICA BUCURESTI
0.03RON0.03RON29.414MRON14.35MRON18.437MRON130.624MRON130.624MRON10.341MRON
HUNTIHUNT TECHNOLOGY
0.10RON0.17RON9.99MRON6.306MRON16.992MRON56.44MRON56.44MRON7.448MRON
RMAHFARMACEUTICA REMEDIA DEVA
0.08RON0.07RON0.07RON9.998MRON2.244MRON13.013MRON477.103MRON0.08RON477.103MRON7.233MRON
TBKTRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE
1.38RON1.38RON9.331MRON4.248MRON14.422MRON98.907MRON98.907MRON6.884MRON
VNCVRANCART ADJUD
0.01RON0.01RON0.01RON47.551MRON−6.229MRON13.511MRON453.889MRON0.01RON453.889MRON6.346MRON
ALUALUMIL ROM INDUSTRY BUCURESTI
0.20RON30.849MRON90.813MRON90.813MRON6.33MRON
NRFNOROFERT SA BUCURESTI
0.39RON16.34MRON24.378MRON24.378MRON6.265MRON
BVBBURSA DE VALORI BUCURESTI
0.77RON0.77RON0.77RON7.439MRON11.429MRON34.139MRON46.108MRON0.77RON46.108MRON6.181MRON
SOCPSOCEP CONSTANTA
0.02RON10.012MRON66.44MRON0.02RON66.44MRON5.464MRON
PREBPREBET AIUD
0.09RON0.09RON9.099MRON2.801MRON9.441MRON36.829MRON36.829MRON4.129MRON
EFOTURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA
0.01RON−2.405MRON23.101MRON0.01RON23.101MRON4.115MRON
MOIBMOARA CIBIN SIBIU
0.04RON0.06RON0.06RON15.169MRON1.37MRON5.548MRON111.115MRON0.04RON111.115MRON3.812MRON
MELEMETAL LEMN CRAIOVA
2.08RON2.08RON2.08RON2.882MRON3.119MRON4.976MRON2.08RON4.976MRON1.893MRON
ROCEROMCARBON SA BUZAU
0.01RON−3.22MRON−1.735MRON338.978MRON338.978MRON1.785MRON
BRMBERMAS SUCEAVA
0.08RON0.08RON0.08RON4.469MRON−863.27KRON3.96MRON28.716MRON0.08RON28.716MRON1.67MRON
PTRROMPETROL WELL SERVICES PLOIESTI
0.01RON0.01RON2.409MRON−1.024MRON30.227KRON44.597MRON44.597MRON1.63MRON
CMVXCOMVEX CONSTANTA
0.10RON7.463MRON89.55MRON0.10RON89.55MRON1.173MRON
LIHLIFE IS HARD SA
0.15RON1.106MRON7.196MRON0.15RON7.196MRON1.087MRON
IPRUIPROEB BISTRITA
0.02RON9.749MRON100.776MRON0.02RON100.776MRON945.155KRON
COMICONDMAG BRASOV
−0.01RON−0.01RON−0.01RON−974.98KRON−300.014KRON−1.284MRON2.134MRON−0.01RON2.134MRON−3.338MRON
DAFRDAFORA SA MEDIAS
−0.00RON22.096MRON83.589MRON−0.00RON83.589MRON−3.665MRON
ALTALTUR SLATINA
−0.01RON−0.01RON−0.01RON−11.648MRON−17.059MRON−7.668MRON93.369MRON−0.01RON93.369MRON−7.411MRON
MCABROMCAB TG. MURES
−0.13RON−0.03RON−0.03RON12.794MRON−97.621MRON−48.408MRON844.609MRON−0.13RON844.609MRON−71.091MRON
FPFONDUL PROPRIETATEA
−0.02RON1.019BRON1.093BRON−0.02RON1.093BRON−102.979MRON
ELELECTRICA SA BUCURESTI
−1.63RON−1.63RON−1.63RON−204.84MRON−678.626MRON−388.268MRON7.179BRON−1.63RON7.179BRON−552.882MRON
RRCROMPETROL RAFINARE CONSTANTA
−0.03RON128.575MRON862.29MRON13.943BRON−0.03RON13.943BRON−777.821MRON