บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

1
หุ้น
2.445B
เงินทุนของตลาด
306.058K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.11%
เปลี่ยนแปลง
−4.07%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.88%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
MMED LIFE SA
4.600 RON0.11%243.505K2.442B RON−0.01 RON−104.26%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง