หุ้นของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด — ตลาดหุ้นโรมาเนีย

รายการหุ้นนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่กำลังเติบโต ซึ่งมองหาบริษัทที่เติบโตเร็วกว่าบริษัทอื่น แต่โปรดทราบว่ารายได้เป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดจำนวนมากที่กำหนดประสิทธิภาพของบริษัท ดังนั้นจึงควรพิจารณาภาพรวมของประสิทธิภาพของบริษัทในขณะที่ดูรายการของเราไปด้วย

ภาพรวมประสิทธิภาพประเมินราคาเงินปันผลมาร์จิ้นบัญชีแสดงรายได้บัญชีงบดุลOscillatorsตามแนวโน้ม
ทิกเกอร์
กำไรต่อหุ้น (ปีงบประมาณ)
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
กำไรต่อหุ้นปรับลด ( 12 เดือนล่าสุด)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
อัตรากำไรขั้นต้น (ไตรมาสล่าสุด)
กำไรสุทธิ (ปีงบประมาณ)
รายได้
กำไรต่อหุ้นปรับลด (ปีงบประมาณ)
รายได้ประจำปี
รายได้
SNPOMV PETROM S.A.
0.05RON0.07RON0.07RON8.569BRON2.68BRON6.077BRON26.011BRON0.05RON26.011BRON2.864BRON
ELELECTRICA SA BUCURESTI
−1.63RON−1.63RON−1.63RON−204.84MRON−678.626MRON−388.268MRON7.179BRON−1.63RON7.179BRON−552.882MRON
DIGIDIGI COMMUNICATIONS N.V.
3.45RON3.45RON2.332BRON406.087MRON836.409MRON6.288BRON6.288BRON
TLVBANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA
0.31RON0.26RON0.26RON6.057BRON0.31RON6.057BRON1.983BRON
SNGS.N.G.N ROMGAZ MEDIAS
4.92RON4.92RON2.784BRON421.345MRON1.55BRON5.853BRON5.853BRON1.897BRON
BRDBRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI
1.88RON1.94RON1.94RON3.537BRON1.88RON3.537BRON1.31BRON
SNNS.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
3.43RON3.43RON3.43RON1.878BRON1.485BRON3.117BRON3.43RON3.117BRON1.036BRON
TELC.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI
1.95RON237.937MRON2.325BRON1.95RON2.325BRON142.668MRON
CRCCHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI
1.52RON1.90RON689.528MRON107.527MRON779.383MRON2.244BRON2.244BRON464.099MRON
MMED LIFE SA
0.77RON0.77RON0.77RON281.882MRON52.937MRON250.903MRON1.427BRON0.77RON1.427BRON102.614MRON
TGNSNTGN TRANSGAZ MEDIAS
14.18RON14.18RON14.18RON307.248MRON97.752MRON258.773MRON1.236BRON14.18RON1.236BRON168.28MRON
FPFONDUL PROPRIETATEA
−0.02RON1.019BRON1.093BRON−0.02RON1.093BRON−102.979MRON
SFGSPHERA FRANCHISE GROUP
0.47RON0.47RON0.47RON132.016MRON8.512MRON74.762MRON1BRON1BRON18.425MRON
MCABROMCAB TG. MURES
−0.13RON−0.03RON−0.03RON12.794MRON−97.621MRON−48.408MRON844.609MRON−0.13RON844.609MRON−71.091MRON
ONEONE UNITED PROPERTIES
0.20RON64.354MRON250.101MRON692.895MRON692.895MRON506.398MRON
TRPTERAPLAST BISTRITA
0.02RON0.02RON0.02RON71.608MRON27.087MRON106.833MRON615.111MRON0.02RON615.111MRON42.65MRON
RMAHFARMACEUTICA REMEDIA DEVA
0.08RON0.07RON0.07RON9.998MRON2.244MRON13.013MRON477.103MRON0.08RON477.103MRON7.233MRON
COTECONPET SA PLOIESTI
6.00RON6.00RON6.00RON104.419MRON11.456MRON65.297MRON412.787MRON6.00RON412.787MRON51.929MRON
ARSAEROSTAR BACAU
0.39RON0.40RON0.40RON102.555MRON16.779MRON78.554MRON376.434MRON0.39RON376.434MRON59.94MRON
ATBANTIBIOTICE IASI
0.04RON0.04RON58.053MRON−42.561MRON−3.344MRON366.209MRON366.209MRON29.939MRON
WINEPURCARI WINERIES PCL
1.19RON1.19RON1.19RON69.52MRON30.287MRON113.261MRON248.134MRON1.19RON248.134MRON47.16MRON
BIOBIOFARM BUCURESTI
0.06RON0.06RON83.932MRON32.525MRON134.611MRON239.045MRON0.06RON239.045MRON60.356MRON
CEONCEMACON ZALAU
0.11RON0.11RON0.11RON70.641MRON26.239MRON106.101MRON176.009MRON0.11RON176.009MRON54.851MRON
BNETBITTNET SYSTEMS SA
0.03RON0.03RON4.559MRON6.528MRON22.006MRON112.576MRON0.03RON112.576MRON13.722MRON
TBKTRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE
1.38RON1.38RON9.331MRON4.248MRON14.422MRON98.907MRON98.907MRON6.884MRON
ALTALTUR SLATINA
−0.01RON−0.01RON−0.01RON−11.648MRON−17.059MRON−7.668MRON93.369MRON−0.01RON93.369MRON−7.411MRON
PREHPREFAB BUCURESTI
0.13RON27.665MRON92.216MRON0.13RON92.216MRON6.341MRON
ALUALUMIL ROM INDUSTRY BUCURESTI
0.20RON30.849MRON90.813MRON90.813MRON6.33MRON
RORXROMAERO BUCURESTI
−8.03RON−43.702MRON79.148MRON−8.03RON79.148MRON−55.772MRON
BVBBURSA DE VALORI BUCURESTI
0.77RON1.15RON1.15RON12.402MRON13.341MRON34.139MRON46.108MRON0.77RON46.108MRON6.181MRON
PTRROMPETROL WELL SERVICES PLOIESTI
0.01RON0.01RON0.01RON3.048MRON1.452MRON5.015MRON44.597MRON0.01RON44.597MRON1.63MRON
BRKSSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
0.06RON0.06RON0.05RON17.522MRON18.903MRON42.641MRON0.05RON42.641MRON18.8MRON
PREBPREBET AIUD
0.09RON0.09RON9.099MRON2.801MRON9.441MRON36.829MRON36.829MRON4.129MRON
NRFNOROFERT SA BUCURESTI
0.39RON16.34MRON24.378MRON24.378MRON6.265MRON
EFOTURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA
0.01RON−3.528MRON−2.405MRON23.101MRON0.01RON23.101MRON4.115MRON
CAORSIF HOTELURI
0.14RON0.14RON5.112MRON1.793MRON1.453MRON16.4MRON16.4MRON4.62MRON