หุ้นโรมาเนีย ราคาสูงเกินมูลค่ามากที่สุด

หุ้นโรมาเนีย ที่อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปถูกรวบรวมไว้ในรายการด้านล่างและถูกจัดเรียงตาม Relative Strength Index: ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นความเร็วและขนาดในการเปลี่ยนแปลงของราคา และอาจได้ประโยชน์จากราคาที่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้
สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
TTELC.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI
89.8442.00 RON+3.70%20.948 K1.723.079 B RON14.162.97 RON+16565.17%1.69%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
AAAGAAGES SA
84.526.00 RON+3.45%6.788 K0.3259.58 M RON7.130.84 RON+41.08%4.17%การผลิตของผู้ผลิต
MMMED LIFE SA
83.516.25 RON+6.29%1.994 M7.903.322 B RON306.370.02 RON−10.92%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
IIPRUIPROEB BISTRITA
81.421.60 RON+0.63%24.554 K0.43200.386 M RON8.770.18 RON+124.63%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TTBMTURBOMECANICA BUCURESTI
80.210.355 RON+0.85%247.364 K1.08131.152 M RON10.530.03 RON−18.99%6.48%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
BRKSSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
79.790.1425 RON0.00%948.539 K3.0148.038 M RON−0.02 RON−145.02%0.00%การเงิน
SNPOMV PETROM S.A.
75.160.7730 RON+1.38%16.904 M0.6448.167 B RON12.190.06 RON−62.53%5.34%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
TTGNSNTGN TRANSGAZ MEDIAS
75.1124.30 RON+0.83%75.284 K2.064.578 B RON14.531.67 RON+1338.81%2.88%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
TTUAATURISM COVASNA COVASNA
72.010.140 RON+22.81%67.845 K1.50บริการผู้บริโภค
DDNDN AGRAR GROUP
70.751.645 RON0.00%21.961 K0.32สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร