ตลาดหุ้นโรมาเนีย

หุ้นโรมาเนียที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นโรมาเนีย ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
SNNS.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
87.4051.8 RON1.57%0.8 RON
มีแรงซื้อรุนแรง
84.021K4.352M RON15.625B RON5.669.16 RON2.496Kสาธารณูปโภค
CBCCARBOCHIM CLUJ NAPOCA
81.7280.0 RON−4.19%−3.5 RON
มีแรงซื้อ
745.92K RON394.029M RON176การผลิตของผู้ผลิต
SATUSATURN S.A.
80.539.95 RON13.07%1.15 RON
มีแรงซื้อรุนแรง
1.279K12.726K RONแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ONEONE UNITED PROPERTIES
77.070.954 RON−0.63%−0.006 RON
มีแรงซื้อ
3.464M3.304M RON3.532B RONการเงิน
IPHIIPROCHIM BUCURESTI
71.8059.5 RON0.85%0.5 RON
มีแรงซื้อ
201.19K RON