บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

8
หุ้น
861.306B
เงินทุนของตลาด
52
ปริมาณการซื้อขาย
+2.78%
เปลี่ยนแปลง
+14.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
+46.37%
ประสิทธิภาพ ปี
+50.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AROBSAROBS TRANSILVANIA SOFTWARE
0.919 RON+0.11%364.342K0.52บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
ASCASCENDIA SA BUCURESTI
5.06 RON+0.80%8410.26บริการทางด้านเทคโนโลยี
BNETBITTNET SYSTEMS SA
0.275 RON−0.36%104.59K0.46175.033M RON0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CCCONNECTIONS CONSULT
5.45 RON−1.80%8.07K1.25บริการทางด้านเทคโนโลยี
CODESOFTBINATOR TECHNOLOGIES
4.82 RON0.00%7.653K3.86บริการทางด้านเทคโนโลยี
LIHLIFE IS HARD SA
2.26 RON+2.73%108.447K1.6463.575M RON0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SAFESAFETECH INNOVATIONS SA
2.49 RON−0.40%108.996K1.21166.25M RON1.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SAPSAP SE
740.0 RON+2.78%40.75860.901B RON68.3410.83 RON−19.78%1.38%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ