เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

4
หุ้น
222.895B
เงินทุนของตลาด
2.226K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.82%
เปลี่ยนแปลง
−11.39%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.29%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ATBANTIBIOTICE IASI
1.145 RON−2.97%543.649K1.12792.179M RON0.67%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
BAYNBAYER AG
220.80 RON−1.82%1391.14219.634B RON30.167.32 RON−65.75%5.35%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
BIOBIOFARM BUCURESTI
0.786 RON−1.01%43.29K0.81782.382M RON3.78%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SCDZENTIVA BUCURESTI
2.38 RON−1.65%6940.261.687B RON11.840.20 RON36.09%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ