บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

9
หุ้น
1.264B
เงินทุนของตลาด
127.251K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.02%
เปลี่ยนแปลง
−0.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.43%
ประสิทธิภาพ ปี
+52.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
AABAGROLAND AGRIBUSINESS
5.15 RON1.98%230บริการการกระจายสินค้า
AQAQUILA PART PROD COM
0.900 RON0.22%146.74K1.077B RON11.420.08 RON−2.72%4.54%บริการการกระจายสินค้า
CONQCONTACTOARE BUZAU
6.10 RON17.31%1บริการการกระจายสินค้า
HUNTIHUNT TECHNOLOGY
0.345 RON−0.86%40.698K26.17M RON13.42%บริการการกระจายสินค้า
MACOMACOFIL TG. JIU
15.8 RON−1.25%1.789Kบริการการกระจายสินค้า
MAMMAMBRICOLAJ SA
2.43 RON0.41%96บริการการกระจายสินค้า
RMAHFARMACEUTICA REMEDIA DEVA
0.650 RON−2.26%16.594K63.295M RON10.430.06 RON−12.13%7.52%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขายรุนแรง
RPHROPHARMA BRASOV
0.188 RON−0.53%5.866K96.63M RON9.590.02 RON5.95%0.00%บริการการกระจายสินค้า
SEOMSEMROM MUNTENIA BUCURESTI
1.46 RON6.57%2.006Kบริการการกระจายสินค้า