เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

10
หุ้น
2.152B
เงินทุนของตลาด
90.730K
ปริมาณการซื้อขาย
+2.08%
เปลี่ยนแปลง
+5.92%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.76%
ประสิทธิภาพ ปี
+36.36%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ALWVISUAL FAN
9.10 RON0.00%130เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ARSAEROSTAR BACAU
8.75 RON0.00%5.515K1.332B RON15.100.58 RON21.28%2.06%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AVIOAVIOANE CRAIOVA
2.50 RON−4.58%100เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CMFCOMELF BISTRITA
4.12 RON7.29%7.569K92.603M RON13.510.31 RON59.19%4.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ELJELECTROAPARATAJ BUCURESTI
0.160 RON0.00%5Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ELMAELECTROMAGNETICA BUCURESTI
0.187 RON3.31%1.298M126.419M RON7.450.03 RON2.67%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IARVIAR BRASOV
12.45 RON−1.97%11.389K227.572M RON7.081.76 RON43.16%2.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
IORBIOR BUCURESTI
0.286 RON30.00%11.399K159.686M RON0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RORXROMAERO BUCURESTI
20.6 RON0.00%73143.12M RON−10.02 RON−28.68%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TBMTURBOMECANICA BUCURESTI
0.310 RON1.97%216.045K114.527M RON6.510.05 RON51.11%8.82%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์