ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
2031.883B
เงินทุนของตลาด
1.484K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−4.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
+88.16%
ประสิทธิภาพ ปี
−16.06%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
AIRTELAFRI AIRTEL AFRICA PLC
715.000.00%0.00ขาย1.484K2026.027B15.2147.013525.00
โหลดเพิ่ม