อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์ (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
981.719B
เงินทุนของตลาด
128.023K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.14%
เปลี่ยนแปลง
−6.33%
ประสิทธิภาพ เดือน
+39.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+45.97%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
NASCONNASCON ALLIED INDUSTRIES PLC
52.00 NGN0.00%293.252K0.17137.771B NGN14.163.67 NGN218.37%1.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
NESTLENESTLE PLC - NIGERIA
1025.00 NGN0.00%68.254K1.52812.473B NGN−26.83 NGN−146.18%6.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
UACNUAC PLC - NIGERIA
10.00 NGN−4.76%1.019M1.0129.261B NGN−0.34 NGN−116.91%2.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขายรุนแรง
UNIONDICONUNION DICON SALT PLC
8.10 NGN0.00%00.002.214B NGN27.180.30 NGN0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร