ร้านอาหาร (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
642.326M
เงินทุนของตลาด
1.000K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
0%
ประสิทธิภาพ เดือน
0%
ประสิทธิภาพ ปี
0%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
TANTALIZER TANTALIZERS PLC
0.200.00%0.00ขาย1.000K200.00642.326M-0.03
โหลดเพิ่ม