สาธารณูปโภค (ภาค)

1
หุ้น
49.997B
เงินทุนของตลาด
5.146M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.81%
เปลี่ยนแปลง
−0.80%
ประสิทธิภาพ เดือน
+37.78%
ประสิทธิภาพ ปี
+25.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
1.240.81%0.01ซื้อ5.146M6381207.4049.997B3.260.381374.00
โหลดเพิ่ม