ตลาดหลักทรัพย์ไนจีเรีย

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ไนจีเรีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์3.281B NGN0.91%0.00%23.318K33
การสื่อสาร7.8T NGN5.31%0.00%322.814K22
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.237B NGN0.00%1633
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.156T NGN4.47%0.42%1.805M413
บริการผู้บริโภค118.672B NGN1.34%0.00%27.368K611
บริการการกระจายสินค้า87.848B NGN1.97%7.28%606.605K15
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์915.598M NGN0.00%1.849M22
แร่พลังงาน490.479B NGN5.98%0.62%912.366K23
การเงิน4.711T NGN8.50%0.32%27.553M1245
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ11
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49.692B NGN4.91%2.60%1.006M16
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม53.087B NGN7.53%0.00%76.047K23
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.464T NGN5.52%−0.04%552.063K35
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.125T NGN4.21%−0.16%562.138K520
การผลิตของผู้ผลิต10.03B NGN3.51%−4.95%736.316K23
การค้าปลีก94.936B NGN8.94%0.00%254.604K23
บริการทางด้านเทคโนโลยี56.482B NGN2.20%0.58%876.275K25
ระบบขนส่ง60.345B NGN4.44%−0.22%1.065M38
สาธารณูปโภค903.442B NGN2.44%−0.52%2.088M12