ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ไนจีเรีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
2.664B5.330.00%74.786K24
4681.538B5.70-7.63%2.419M11
1.261B0.00%23.018K11
2377.702B2.55-1.23%1.157M410
81.136B0.910.60%177.127K510
29.043B5.971.67%154.854K13
469.057B5.33-0.36%1.491M24
3943.978B9.09-0.85%30.521M1144
%11
44.272B5.040.00%225.027K16
48.800B8.200.00%222.807K12
300.000M0.00%17.765K11
8016.239B5.74-0.71%864.900K14
2030.497B5.05-0.13%681.063K520
13.497B2.35-2.52%1.225M44
80.324B9.38-0.07%235.349K23
3057.947B2.60-0.00%27.868K26
29.639B3.160.59%2.934M37
49.184B1.65-6.92%31.424M11
โหลดเพิ่ม