อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไนจีเรีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
887.809M0.00%5บริการเชิงพาณิชย์1
1713.153B5.75-0.21%196.335Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
2.973B2.410.00%497.138Kระบบขนส่ง2
3.719B8.82%266.962Kระบบขนส่ง1
871.602B1.600.00%241.640Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1.600B0.00%1.810Kบริการผู้บริโภค1
35.701B2.970.00%22.245Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
430.610M8.050.00%53.306Kบริการเชิงพาณิชย์1
7536.789B6.110.02%241.003Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
30.718B1.790.00%3.011Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
50.404B1.610.81%5.146Mสาธารณูปโภค1
8.701B4.059.78%894.657Kการผลิตของผู้ผลิต1
2.192B0.00%500สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
42.400B9.430.00%100.599Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
19.763B0.200.00%65.200Kการเงิน2
1141.701B3.670.00%19.516Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
30.615B3.07-5.51%365.251Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
71.797B1.000.00%46.269Kบริการผู้บริโภค3
128.397B3.014.28%272.820Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
1.619B0.00%2.293Kการผลิตของผู้ผลิต1
45.775B8.250.00%65.902Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
18.720B0.00%36.032Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
5.842B0.00%46.167Kการเงิน2
279.421B9.010.04%179.339Kแร่พลังงาน1
2652.097B3.030.00%104.447Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
11.300B8.850.00%103.141Kการเงิน2
300.000M0.00%68.250Kการเงิน1
42.193B2.751.30%2.226Mการเงิน6
224.824B6.050.16%331.716Kการเงิน2
1.126B0.00%9.250Kบริการผู้บริโภค1
1.669B8.51-7.84%501.000Kบริการเชิงพาณิชย์3
1.261B0.00%171สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
108.762B6.582.30%941.316Kการเงิน9
94.432B-2.29%5.323Mแร่พลังงาน3
24.579B3.62-3.36%2.175Mระบบขนส่ง4
43.417B5.14-0.13%228.112Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
22.588B0.882.83%526.099Kการเงิน3
2.938B1.470.00%182.833Kบริการผู้บริโภค3
19.117B-3.74%796.107Kการเงิน1
1.540B9.420.00%5.000Kการเงิน1
3239.979B10.360.16%8.316Mการเงิน14
642.326M0.00%15บริการผู้บริโภค1
6.000B5.000.00%0การเงิน1
80.135B9.41-0.04%8.263Kการค้าปลีก2
25.258B6.870.12%24.269Kบริการการกระจายสินค้า3
4681.538B5.700.00%178.623Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม