อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไนจีเรีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด1.065B NGN0.00%0บริการเชิงพาณิชย์1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร4.625T NGN2.76%0.42%583.131Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ3.195B NGN6.29%4.18%213.98Kระบบขนส่ง2
สายการบิน4.691B NGN8.57%2.502Mระบบขนส่ง1
อะลูมินั่ม1.43B NGN0.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์713.451B NGN4.14%−2.14%1.068Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
การออกอากาศกระจายเสียง1.68B NGN9.52%4.957Mบริการผู้บริโภค1
เคมีทางการเกษตร97.732B NGN0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีพิเศษเฉพาะ4.246B NGN4.71%0.00%6.007Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์1.193B NGN4.15%0.00%3.135Kบริการเชิงพาณิชย์1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์1.236B NGN9.52%9.62Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง9.927T NGN4.70%0.01%463.983Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ28.018B NGN2.51%0.00%20.489Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เครือข่ายร้านยาการค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า1.113T NGN1.98%−1.02%5.024Mสาธารณูปโภค2
เครื่องใช้ไฟฟ้า9.212B NGN4.59%0.00%514.319Kการผลิตของผู้ผลิต2
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์427.68M NGN0.00%500เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า2.192B NGN0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วิศวกรรมและก่อสร้าง49.753B NGN8.04%0.00%304.829Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง28.131B NGN0.89%0.00%1.173Kการเงิน3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์981.62B NGN5.30%0.00%115.539Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม231.157B NGN4.13%−0.45%375.611Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย1.334B NGN0.00%11สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ492.743B NGN0.30%0.00%826.705Kบริการผู้บริโภค4
การดูแลครัวเรือน/บุคคล159.265B NGN3.42%−0.18%1.596Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม2.79B NGN0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม53.479B NGN6.30%0.00%62.417Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ105.49B NGN0.10%5.05%2.669Mบริการทางด้านเทคโนโลยี3
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย8.151B NGN−3.40%516.323Kการเงิน2
บริการน้ำมันครบวงจร760.966B NGN5.26%0.00%40.18Kแร่พลังงาน1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์292.3B NGN5.41%0.00%735.868Kการเงิน2
ผู้จัดการด้านการลงทุน435M NGN0.00%10Kการเงิน1
ประกันชีวิต/สุขภาพ38.113B NGN3.72%1.69%4.302Mการเงิน3
ธนาคารรายใหญ่1.238T NGN8.20%−1.12%34.714Mการเงิน3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด1.015B NGN0.00%115Kบริการเชิงพาณิชย์1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์818.78M NGN0.00%5.305Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ภาพยนต์/บันเทิง1.408B NGN4.00%645.78Kบริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม175.085B NGN5.90%2.16%14.617Mการเงิน12
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน199.365B NGN0.10%−8.49%91.875Mแร่พลังงาน2
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ610.968M NGN9.55%721.284Kบริการผู้บริโภค1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ1.164B NGN1.83%0.00%53.329Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
การขนส่งอื่นๆ88.787B NGN2.93%0.47%3.39Mระบบขนส่ง4
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป14.718B NGN6.79%0.24%999.315Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
ยารายใหญ่67.38B NGN3.62%0.00%317.7Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย9.16B NGN−2.18%1.647Mการเงิน2
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร3.518B NGN3.38%−2.49%136.159Kบริการผู้บริโภค3
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์24.128B NGN−3.08%1.462Mการเงิน1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์1.843B NGN9.17%0.00%4.562Kการเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค4.478T NGN6.84%0.42%4.954Mการเงิน12
ร้านอาหาร1.124B NGN−8.57%1.938Mบริการผู้บริโภค1
ธนาคารออมทรัพย์13.55B NGN0.44%0.00%23Kการเงิน1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ131.175B NGN6.47%0.00%23.831Kการค้าปลีก2
โทรคมนาคมพิเศษ4.742T NGN3.45%0.00%4.887Kการสื่อสาร1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง97.491B NGN1.78%0.00%227.399Kบริการการกระจายสินค้า3
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย5.671T NGN5.78%−0.41%2.685Mการสื่อสาร1