อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ไนจีเรีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
887.809M0.00%15.000Kบริการเชิงพาณิชย์1
1815.159B5.350.01%407.493Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11
3.206B1.44-0.28%169.700Kระบบขนส่ง2
3.820B0.000.00%334.771Kระบบขนส่ง1
1087.301B1.28-0.49%356.475Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1.600B0.00%40บริการผู้บริโภค1
97.732B0.00%1.070Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
37.833B2.800.00%54.645Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
8073.725B5.70-0.63%694.305Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
31.273B1.760.00%50.115Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
%การค้าปลีก1
52.842B1.540.00%5.947Mสาธารณูปโภค1
10.216B2.59-3.45%1.019Mการผลิตของผู้ผลิต1
48.800B8.200.00%127.540Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
24.786B1.006.14%194.907Kการเงิน3
1151.308B3.640.00%32.709Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
33.244B2.82-0.00%473.114Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
74.144B0.970.44%59.517Kบริการผู้บริโภค4
137.504B2.81-0.52%950.997Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
1.619B0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
51.249B7.360.62%225.636Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
24.503B0.00%122.520Kบริการทางด้านเทคโนโลยี5
6.371B-2.57%4.017Mการเงิน2
368.790B6.740.01%494.176Kแร่พลังงาน1
2970.509B2.670.00%5.996Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
12.000B8.331.69%550.838Kการเงิน2
300.000M0.00%17.765Kอื่นๆ1
44.885B2.592.65%1.885Mการเงิน6
247.557B0.560.84%235.365Mการเงิน2
1.126B0.00%12.200Kบริการผู้บริโภค1
1.584B1.180.00%35.519Kการผลิตของผู้ผลิต1
1.776B8.00-3.85%1.168Mบริการเชิงพาณิชย์3
1.261B0.00%15.998Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
109.221B6.55-1.75%2.235Mการเงิน9
430.610M8.050.00%27.495Kการผลิตของผู้ผลิต1
105.166B0.12-2.88%2.076Mแร่พลังงาน3
22.442B3.960.77%1.582Mระบบขนส่ง4
44.272B5.04-0.66%243.561Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6
23.512B2.970.44%1.800Mการเงิน3
3.168B0.684.14%151.554Kบริการผู้บริโภค3
19.674B0.00%151.728Kการเงิน1
1.540B9.420.00%4.899Kการเงิน1
3483.737B9.94-0.31%4.504Mการเงิน14
642.326M0.00%3.000Kบริการผู้บริโภค1
5.700B5.260.00%0การเงิน1
80.382B9.380.00%97.422Kการค้าปลีก2
28.601B6.078.27%283.424Kบริการการกระจายสินค้า3
5068.273B5.270.00%641.638Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม