การขนส่งอื่นๆ (อุตสาหกรรม)

4
หุ้น
88.826B
เงินทุนของตลาด
1.165M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.18%
เปลี่ยนแปลง
+0.42%
ประสิทธิภาพ เดือน
+361.54%
ประสิทธิภาพ ปี
+320.27%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ค่าปริมาตรสัมพันธ์ 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ABCTRANSASSOCIATED BUS COMPANY PLC
0.79 NGN5.33%1.245M1.751.89B NGN20.360.04 NGN0.02%ระบบขนส่ง
JAPAULGOLDJAPAUL GOLD & VENTURES PLC
0.98 NGN1.03%7.173M0.426.137B NGN5.250.19 NGN0.00%ระบบขนส่ง
NAHCONIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC
23.85 NGN0.00%1.224M1.2346.485B NGN5.03%ระบบขนส่ง
SKYAVNSKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
25.35 NGN0.00%5K0.2034.313B NGN28.140.90 NGN405.73%0.65%ระบบขนส่ง