สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

13
หุ้น
2087.980B
เงินทุนของตลาด
519.666K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.81%
เปลี่ยนแปลง
−1.08%
ประสิทธิภาพ เดือน
+24.37%
ประสิทธิภาพ ปี
+29.11%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
CADBURYCADBURY PLC - NIGERIA
16.10 NGN0.00%973.388K30.239B NGN−8.48 NGN−581.76%2.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CHAMPIONCHAMPION BREWERY PLC
3.60 NGN9.09%446.749K28.186B NGN52.250.07 NGN−66.59%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GOLDBREWGOLDEN GUINEA BREWERIES PLC
3.15 NGN0.00%103.161B NGN0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GUINNESSGUINNESS NIGERIA PLC
65.00 NGN0.00%48.256K142.375B NGN−8.29 NGN−216.08%10.98%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
INTBREWINTERNATIONAL BREWERIES PLC
4.50 NGN0.00%135.38K120.879B NGN−1.70 NGN−1227.00%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
NASCONNASCON ALLIED INDUSTRIES PLC
52.00 NGN0.00%4.382M137.771B NGN14.163.67 NGN218.37%1.92%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
NBNIGERIAN BREWERIES PLC
40.85 NGN3.42%870.28K419.78B NGN−5.42 NGN−331.07%3.30%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
NESTLENESTLE PLC - NIGERIA
1025.00 NGN0.00%6.551K812.473B NGN−26.83 NGN−146.18%6.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PRESCOPRESCO PLC
201.20 NGN0.00%12.58K201.2B NGN13.7414.64 NGN−34.09%4.27%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขายรุนแรง
PZPZ CUSSONS NIGERIA PLC
20.00 NGN0.00%313.703K79.41B NGN7.202.78 NGN94.02%5.05%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
UACNUAC PLC - NIGERIA
10.50 NGN0.00%127.249K30.724B NGN−0.34 NGN−116.91%2.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขายรุนแรง
UNILEVERUNILEVER NIGERIA PLC
13.85 NGN0.00%177.734K79.568B NGN11.621.19 NGN48.82%1.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
UNIONDICONUNION DICON SALT PLC
8.10 NGN0.00%02.214B NGN27.180.30 NGN0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร