องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
1.619B
เงินทุนของตลาด
2.293K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
0%
ประสิทธิภาพ เดือน
0%
ประสิทธิภาพ ปี
0%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
CHELLARAM CHELLARAMS PLC.
2.240.00%0.00ขาย2.293K5136.321.619B-4.62
โหลดเพิ่ม