สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

2
หุ้น
3.453B
เงินทุนของตลาด
380
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
0%
ประสิทธิภาพ เดือน
−0.19%
ประสิทธิภาพ ปี
+31.60%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AUSTINLAZ AUSTIN LAZ AND CO PLC
2.030.00%0.00ขาย5001015.002.192B
SCOA SCOA NIGERIA PLC
1.940.00%0.00ซื้อ171331.741.261B-0.43
โหลดเพิ่ม