ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทเม็กซิกัน ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัทเม็กซิกัน ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
76.111B MXN15.93 MXN−0.19%62.566M0.76993.015B MXN13.181.21 MXN−1.83%2.88%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
66.39B MXN163.40 MXN0.00%340.45459.57B MXN1.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
60.287B MXN83.16 MXN+0.51%3.233M0.89644.131B MXN10.417.99 MXN−6.51%4.35%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
51.59B MXN67.53 MXN−1.05%11.949M0.611.191T MXN22.852.96 MXN+5.38%3.94%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
45.408B MXN176.90 MXN+0.39%2.949M0.71508.123B MXN9.9917.71 MXN7.42%การเงิน
มีแรงซื้อ
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
30.953B MXN52.25 MXN+1.04%982.944K0.60315.472B MXN0.00%การเงิน
มีแรงขาย
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
19.536B MXN164.61 MXN−1.05%390.184K0.8487.374B MXN23.227.09 MXN−21.77%3.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
19.487B MXN125.00 MXN0.00%160.75167.713B MXN8.6114.52 MXN+12.06%2.09%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
17.504B MXN185.30 MXN+0.92%526.069K0.45315.957B MXN10.4417.75 MXN+97.81%3.12%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
15.477B MXN71.68 MXN+0.53%1.59M0.70316.121B MXN20.513.49 MXN−66.92%2.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
13.636B MXN146.53 MXN−0.63%217.794K0.50332.811B MXN24.226.05 MXN−29.59%0.75%การค้าปลีก
มีแรงขายรุนแรง
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
11.091B MXN63.88 MXN+0.71%1.601M0.6475.477B MXN6.40%การเงิน
มีแรงซื้อ
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
10.204B MXN489.02 MXN−2.21%294.682K0.55150.027B MXN1.99%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
9.543B MXN251.16 MXN−0.20%428.421K0.24128.666B MXN2.95%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
8.567B MXN38.08 MXN−1.32%17.844K0.39168.636B MXN5.18%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
7.645B MXN132.61 MXN+1.32%387.297K0.73125.643B MXN16.667.96 MXN−3.14%0.71%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
7.178B MXN302.62 MXN−0.30%118.79K0.24112.419B MXN15.5719.44 MXN+12.20%1.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
7.042B MXN635.15 MXN+5.86%20.746K0.6857.099B MXN8.9670.86 MXN+29.32%0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
7.013B MXN37.42 MXN−1.21%2.269M0.61110.765B MXN16.412.28 MXN+42.07%4.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
6.783B MXN39.00 MXN0.00%10.00111.775B MXN13.952.80 MXN−2.43%2.82%ระบบขนส่ง
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
6.166B MXN75.00 MXN0.00%81.96K100.3366.367B MXN10.457.18 MXN+42.35%5.33%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
6.052B MXN181.08 MXN+2.22%149.821K0.5272.87B MXN11.1116.30 MXN+20.86%3.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
5.993B MXN1195.89 MXN+0.60%19.733K0.47256.233B MXN44.1227.10 MXN0.44%การค้าปลีก
R/AREGIONAL SAB DE CV
5.673B MXN161.88 MXN+1.79%525.653K0.6152.151B MXN2.39%การเงิน
มีแรงซื้อ
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
5.617B MXN60.80 MXN+1.76%1.118M0.3650.309B MXN7.967.64 MXN+7.55%2.20%การเงิน
มีแรงซื้อ
GCCGCC SAB DE CV
5.239B MXN181.71 MXN+0.97%468.94K1.6560.719B MXN0.74%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
5.186B MXN179.99 MXN+3.44%4.026K1.6886.601B MXN0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
5.021B MXN33.30 MXN0.00%6030.2159.94B MXN11.942.79 MXN−0.09%0.00%การค้าปลีก
มีแรงขายรุนแรง
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
5.012B MXN148.88 MXN+0.78%1.071M1.4157.631B MXN15.279.75 MXN−3.00%6.51%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
GENTERAGENTERA SAB DE CV
4.723B MXN25.42 MXN−0.78%5.05M1.1240.539B MXN4.50%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CUERVOBECLE SAB DE CV
4.716B MXN39.72 MXN−0.30%1.401M0.62143.072B MXN30.251.31 MXN−19.48%1.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
4.476B MXN630.70 MXN−0.01%2.079K0.8063.946B MXN13.8045.69 MXN+39.83%1.79%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
4.416B MXN189.99 MXN0.00%6.2K1.0082.945B MXN16.4311.57 MXN−41.77%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
4.01B MXN140.00 MXN0.00%120.0031.323B MXN7.8217.89 MXN+52.30%6.76%การเงิน
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
3.776B MXN194.14 MXN+1.41%678.557K0.7376.58B MXN2.61%การเงิน
ปานกลาง
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
3.69B MXN217.51 MXN+1.84%256.725K1.0484.893B MXN38.555.64 MXN+24.42%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
3.251B MXN130.00 MXN0.00%110.0144.914B MXN14.099.23 MXN−22.08%1.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
3.185B MXN121.99 MXN0.00%820.5137.846B MXN11.8210.32 MXN+45.89%0.79%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
VITRO/AVITRO SAB DE CV
3.103B MXN11.37 MXN0.00%10.192K1.755.498B MXN1.726.62 MXN+759.90%10.17%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALSEAALSEA SAB DE CV
2.88B MXN66.52 MXN+1.84%649.165K0.3653.139B MXN18.833.53 MXN+80.49%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
2.844B MXN45.01 MXN+2.48%1.189M0.8620.481B MXN15.202.96 MXN−28.83%6.74%การสื่อสาร
ปานกลาง
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
2.377B MXN44.00 MXN0.00%20.0116.625B MXN6.966.33 MXN+44.31%4.98%การค้าปลีก
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
2.069B MXN19.20 MXN0.00%1.016K0.4211.52B MXN5.023.82 MXN+70.55%2.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
1.929B MXN32.00 MXN0.00%120.0131.815B MXN16.501.94 MXN+2.09%0.00%การค้าปลีก
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
1.89B MXN99.00 MXN0.00%362.7927.652B MXN11.608.53 MXN−16.55%6.88%การเงิน
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
1.712B MXN2.31 MXN−3.35%43.152K3.333.585B MXN1.092.12 MXN0.00%การเงิน
ปานกลาง
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
1.508B MXN36.74 MXN−0.05%1.07M0.6320.935B MXN13.972.63 MXN−7.70%6.26%การเงิน
มีแรงซื้อ
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
1.32B MXN46.89 MXN−0.02%18.949K0.2415.714B MXN11.783.98 MXN+74.06%2.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
1.212B MXN24.90 MXN0.00%1312.8113.928B MXN11.492.17 MXN−11.80%22.09%บริการผู้บริโภค
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
1.153B MXN31.83 MXN+0.98%1.024M0.6962.031B MXN59.860.53 MXN−90.91%6.95%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
1.093B MXN4.95 MXN−0.80%79.867K0.362.058B MXN1.872.65 MXN+2664.68%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงขายรุนแรง
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
1.084B MXN12.50 MXN0.00%10.201K0.208.83B MXN8.641.45 MXN+11.64%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
1.043B MXN82.00 MXN0.00%30.0013.375B MXN12.826.40 MXN0.59%การเงิน
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
1.031B MXN13.78 MXN+4.71%3.259M0.6913.423B MXN12.801.08 MXN−23.15%4.47%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
1.006B MXN28.00 MXN0.00%100.0013.885B MXN13.752.04 MXN+364.53%0.00%บริการผู้บริโภค
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
955M MXN15.00 MXN−0.20%1900.048.026B MXN6.782.21 MXN+50.49%0.67%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
735.517M MXN47.00 MXN0.00%10.0119.998B MXN2.13%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
GAV/AACOSTA VERDE SAB DE CV
722.309M MXN179.00 MXN0.00%20.619.785B MXN19.189.33 MXN+38.26%1.28%การเงิน
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
710M MXN10.30 MXN0.00%20.003.476B MXN0.00%การเงิน
ARACONSORCIO ARA SAB
667.738M MXN3.35 MXN+2.13%64.687K0.214.01B MXN6.140.55 MXN+5.10%4.98%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
647.713M MXN8.00 MXN0.00%61.715.73B MXN7.791.03 MXN0.00%การเงิน
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
638.709M MXN30.86 MXN−0.03%531.404K0.9217.529B MXN26.241.18 MXN+23.62%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
634.981M MXN41.10 MXN+0.24%7.483K4.454.425B MXN7.455.52 MXN−3.33%15.93%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
564.547M MXN12.29 MXN0.00%10.003.457B MXN6.152.00 MXN+115.45%12.31%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ALEATICALEATICA SAB DE CV
476.366M MXN36.50 MXN0.00%70.2763.225B MXN131.010.28 MXN0.00%ระบบขนส่ง
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
463.185M MXN13.86 MXN0.00%10.042.463B MXN6.162.25 MXN−57.65%0.00%การเงิน
RLH/ARLH PROPERTIES SAB DE CV
458.294M MXN17.20 MXN0.00%10.0018.747B MXN13.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
425.841M MXN13.50 MXN0.00%620.0422.158B MXN0.00%การเงิน
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
423.493M MXN30.83 MXN+0.03%1.438K2.026.67B MXN2.70%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
355.049M MXN101.14 MXN0.00%260.0116.182B MXN0.00%การเงิน
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
314.306M MXN0.806 MXN−0.37%558.472K1.852.268B MXN0.00%การสื่อสาร
มีแรงขาย
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
306.596M MXN24.60 MXN−0.40%4700.117.575B MXN22.621.09 MXN−56.09%20.24%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
295.978M MXN5.02 MXN−0.79%12.077K1.021.615B MXN0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
280M MXN29.46 MXN+1.10%336.916K0.9815.953B MXN4.60%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
269.542M MXN96.00 MXN0.00%70.3113.562B MXN50.281.91 MXN−66.79%1.85%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
246.824M MXN22.50 MXN0.00%20.694.253B MXN17.231.31 MXN−3.22%0.00%ระบบขนส่ง
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
244.825M MXN1.50 MXN−3.23%3.698K0.01805.856M MXN2.17%การเงิน
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
217.604M MXN37.80 MXN0.00%190.104.989B MXN18.991.99 MXN+83.74%0.00%ระบบขนส่ง
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
211.448M MXN3.67 MXN0.00%2830.022.599B MXN0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
188.408M MXN7.80 MXN0.00%50.091.501B MXN8.030.97 MXN−19.75%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
149M MXN29.00 MXN0.00%10.111.783B MXN2.85%การเงิน
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
141.926M MXN12.37 MXN−0.24%2.618M0.8114.326B MXN232.960.05 MXN0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
125.398M MXN4.31 MXN−1.82%7.083K0.53975.835M MXN0.00%บริการผู้บริโภค
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
108.185M MXN34.84 MXN0.00%100.722.354B MXN20.791.68 MXN−59.91%0.00%บริการผู้บริโภค
CMR/BCMR SAB DE CV
82.654M MXN2.13 MXN−3.18%8541.201.197B MXN14.060.15 MXN+373.44%0.00%บริการผู้บริโภค
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
77.58M MXN3.46 MXN−0.57%6.404M1.8910.563B MXN−0.02 MXN−104.65%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
60.626M MXN6.90 MXN0.00%1478.4547.772M MXN1.335.17 MXN−31.34%0.00%การเงิน
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
3.541M MXN2.45 MXN+2.94%4280.09415.436M MXN24.260.10 MXN0.00%ระบบขนส่ง
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
−5.606M MXN2.30 MXN0.00%8810.38184.413M MXN−0.09 MXN−138.06%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
−33.861M MXN0.011 MXN−8.33%1.841M3.5166.831M MXN−0.01 MXN−1728.57%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
−68.023M MXN8.30 MXN0.00%100.293.406B MXN−0.19 MXN−660.40%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
−107.497M MXN30.10 MXN+0.33%2152.4918.756B MXN−0.17 MXN−149.59%0.56%การเงิน
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
−193.81M MXN33.80 MXN0.00%310.005.574B MXN0.00%สาธารณูปโภค
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
−292.841M MXN7.49 MXN0.00%270.00977.61M MXN−0.50 MXN−128.20%0.00%บริการการกระจายสินค้า
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
−305.767M MXN1.42 MXN−7.19%7.058K0.78572.77M MXN0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
−356.655M MXN3.03 MXN−2.26%1.166K1.17299.732M MXN−3.69 MXN−50.61%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
−435.937M MXN4.00 MXN0.00%4000.031.022B MXN−1.68 MXN−390.78%0.00%บริการผู้บริโภค
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
−692.724M MXN10.00 MXN−0.30%4.785K1.133.157B MXN−2.23 MXN−224.28%13.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
−783.116M MXN3.56 MXN+3.49%58.907K1.3220.797B MXN−0.13 MXN−180.66%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
−1.272B MXN5.89 MXN−2.16%1.111M0.1519.151B MXN−0.38 MXN0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ