ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นเม็กซิกัน ทั้งหมด

หุ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท เทรดเดอร์ลงทุนในหุ้นเพื่อได้รับประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย หรือเงินปันผล ลองดู หุ้นเม็กซิกัน ทั้งหมดด้านล่าง, ซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามตัวอักษร
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
189.65 MXN−0.01%180.105K0.24326.368B MXN10.6917.75 MXN+97.81%3.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
22.50 MXN0.00%133.254.253B MXN17.231.31 MXN−3.22%0.00%ระบบขนส่ง
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
14.84 MXN+0.27%9240.017.903B MXN6.712.21 MXN+50.49%0.68%การเงิน
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
31.69 MXN−0.47%120.677K0.3717.431B MXN4.21%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ALEATICALEATICA SAB DE CV
36.50 MXN0.00%50.4363.225B MXN60.370.60 MXN0.00%ระบบขนส่ง
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
12.97 MXN+0.93%772.013K0.1761.922B MXN−2.52 MXN−164.81%2.94%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
10.80 MXN+2.18%168.918K0.2122.27B MXN−5.18 MXN−179.46%30.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ALSEAALSEA SAB DE CV
66.18 MXN+1.43%686.455K0.4452.853B MXN25.822.56 MXN+13.26%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
1.53 MXN−1.29%4060.00795.458M MXN2.20%การเงิน
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
16.40 MXN−1.03%5.008M0.071.04T MXN13.561.21 MXN−1.83%2.78%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
ARACONSORCIO ARA SAB
3.27 MXN−0.91%101.846K0.354.035B MXN5.990.55 MXN+5.10%4.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
502.61 MXN−1.30%70.018K0.23152.763B MXN1.95%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
10.01 MXN−2.34%2.741K0.483.226B MXN−2.23 MXN−224.28%12.72%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
0.800 MXN−2.91%26.412K0.092.31B MXN0.00%การสื่อสาร
มีแรงขาย
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
121.99 MXN0.00%2761.4037.846B MXN11.8210.32 MXN+45.89%0.79%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
66.21 MXN−0.47%162.387K0.0679.154B MXN6.11%การเงิน
มีแรงซื้อ
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
73.41 MXN+1.27%340.704K0.20321.397B MXN21.003.49 MXN−66.92%1.97%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
35.76 MXN+0.08%712.947K0.4120.477B MXN13.602.63 MXN−7.70%6.44%การเงิน
มีแรงซื้อ
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
4.70 MXN+3.30%9800.061.452B MXN0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
96.00 MXN0.00%30.0813.562B MXN50.281.91 MXN−66.79%1.85%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
133.80 MXN+0.15%57.612K0.12128.219B MXN16.817.96 MXN−3.14%0.70%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
34.84 MXN0.00%100.722.354B MXN20.791.68 MXN−59.91%0.00%บริการผู้บริโภค
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
24.90 MXN0.00%360.7613.928B MXN11.382.19 MXN−81.72%22.09%บริการผู้บริโภค
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
75.00 MXN0.00%1881.9366.367B MXN10.457.18 MXN+42.35%5.33%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
CMR/BCMR SAB DE CV
2.30 MXN0.00%370.011.252B MXN19.740.12 MXN0.00%บริการผู้บริโภค
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
7.80 MXN0.00%10.011.501B MXN8.930.87 MXN−37.67%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
2.30 MXN0.00%2580.12184.413M MXN−0.09 MXN−138.06%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
33.10 MXN+0.03%13.203K1.055.457B MXN0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CTAXTEL/ACONTROLADORA AXTEL SAB DE CV
0.230 MXN−0.43%596.546K0.231.113B MXN0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CUERVOBECLE SAB DE CV
37.10 MXN+0.38%588.725K0.33132.73B MXN28.251.31 MXN−19.48%1.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
12.00 MXN0.00%1.656K0.128.494B MXN8.291.45 MXN+11.64%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
18.99 MXN0.00%2810.1011.394B MXN4.973.82 MXN+70.55%2.43%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
30.10 MXN+0.33%2152.4918.756B MXN−0.17 MXN−149.59%0.56%การเงิน
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
1198.00 MXN+0.18%6.074K0.12257.76B MXN44.2027.10 MXN0.43%การค้าปลีก
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
172.00 MXN0.00%40.07438.006B MXN1.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
29.00 MXN0.00%10.111.838B MXN2.76%การเงิน
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
10.30 MXN+3.00%500.006K19.593.375B MXN0.00%การเงิน
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
615.00 MXN+0.82%450.0161.845B MXN14.8241.50 MXN+32.78%1.85%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
259.02 MXN−0.02%160.404K0.10132.454B MXN2.86%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
GAV/AACOSTA VERDE SAB DE CV
179.00 MXN0.00%20.619.785B MXN19.189.33 MXN+38.26%1.28%การเงิน
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
13.21 MXN−2.87%2990.2122.322B MXN0.00%การเงิน
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
150.14 MXN+2.23%84.76K0.23331.465B MXN24.826.05 MXN−29.59%0.75%การค้าปลีก
มีแรงขายรุนแรง
GCCGCC SAB DE CV
184.94 MXN−0.45%37.039K0.1562.679B MXN0.72%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
GENTERAGENTERA SAB DE CV
24.67 MXN−2.37%1.82M0.5439.986B MXN4.56%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
54.13 MXN+0.91%297.219K0.23327.731B MXN0.00%การเงิน
มีแรงขาย
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
8.00 MXN0.00%10.296.375B MXN7.791.03 MXN0.00%การเงิน
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
179.30 MXN+0.30%624.862K0.17515.476B MXN10.1217.71 MXN7.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
2.31 MXN0.00%3.366K0.203.465B MXN1.841.25 MXN0.00%การเงิน
ปานกลาง
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
32.00 MXN0.00%1.003K1.1531.815B MXN15.012.13 MXN+32.23%0.00%การค้าปลีก
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
24.80 MXN+0.00%2.172K1.067.608B MXN22.811.09 MXN−56.09%20.16%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
GLOBC/ATENEDORA DE ACCIONES CM S.A.P.I.B.
14.50 MXN0.00%10.4K
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
13.86 MXN0.00%10.042.463B MXN6.162.25 MXN−57.65%0.00%การเงิน
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
85.56 MXN+0.71%334.593K0.13661.414B MXN10.717.99 MXN−6.51%4.47%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
38.19 MXN+0.37%6380.02166.276B MXN5.26%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
140.00 MXN0.00%59.993K158.8031.323B MXN6.76%การเงิน
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
44.00 MXN0.00%20.0116.625B MXN8.904.95 MXN−20.02%4.98%การค้าปลีก
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
99.00 MXN0.00%110.8328.222B MXN11.608.53 MXN−16.55%6.74%การเงิน
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
306.82 MXN+0.53%46.202K0.11113.038B MXN15.7919.44 MXN+12.20%1.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
4.94 MXN−0.40%24.779K0.142.025B MXN1.772.80 MXN0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงขาย
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
44.34 MXN+0.64%1.387K0.0315.627B MXN11.353.91 MXN+94.54%2.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
0.014 MXN0.00%10.144K0.0377.97M MXN−0.01 MXN−165.09%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
3.69 MXN−0.81%1.878K0.072.634B MXN0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
189.80 MXN+0.04%2.12K0.3482.827B MXN19.389.79 MXN−59.92%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
39.00 MXN0.00%10.00111.775B MXN15.212.56 MXN+11.96%2.82%ระบบขนส่ง
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
82.00 MXN0.00%570.0313.375B MXN12.826.40 MXN0.59%การเงิน
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
12.29 MXN0.00%4.512K3.663.457B MXN6.152.00 MXN+115.45%12.31%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
37.69 MXN−0.58%342.252K0.15110.813B MXN16.532.28 MXN+42.07%4.27%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
172.05 MXN+2.08%83.148K0.2488.518B MXN24.277.09 MXN−21.77%3.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
47.00 MXN0.00%2001.5019.998B MXN2.13%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
13.97 MXN−0.57%206.032K0.0514.331B MXN12.981.08 MXN−23.15%4.19%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
129.00 MXN0.00%2100.3544.667B MXN13.989.23 MXN−22.08%1.12%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
5.97 MXN+0.17%229.93K0.1018.96B MXN−0.36 MXN0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
125.00 MXN0.00%140.03167.001B MXN9.1113.72 MXN+10.34%2.09%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
41.80 MXN0.00%1810.344.512B MXN5.957.02 MXN−29.10%15.62%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
43.38 MXN−1.63%596.368K0.5137.652B MXN14.652.96 MXN−28.83%6.71%การสื่อสาร
ปานกลาง
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
3.41 MXN+0.29%17.864K0.4220.556B MXN160.090.02 MXN+21.71%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
8.30 MXN0.00%10.033.406B MXN−0.33 MXN−202.53%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
3.65 MXN−0.82%207.987K0.0511.242B MXN−0.02 MXN−104.65%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
151.00 MXN+0.01%169.365K0.3258.903B MXN15.499.75 MXN−3.00%6.37%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
32.93 MXN−0.21%258.091K0.2866.33B MXN61.930.53 MXN−90.91%6.64%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
37.80 MXN0.00%220.114.989B MXN18.991.99 MXN+83.74%0.00%ระบบขนส่ง
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
214.51 MXN−0.04%41.266K0.2885.294B MXN38.025.64 MXN+24.42%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
182.55 MXN+0.78%35.484K0.1374.538B MXN11.2016.30 MXN+20.86%2.93%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
7.50 MXN0.00%10.00978.915M MXN−0.50 MXN−128.20%0.00%บริการการกระจายสินค้า
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
28.00 MXN0.00%70.0013.885B MXN18.141.54 MXN+38.90%0.00%บริการผู้บริโภค
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
195.16 MXN−0.01%100.908K0.1278.072B MXN2.56%การเงิน
ปานกลาง
R/AREGIONAL SAB DE CV
165.85 MXN+0.80%37.714K0.0453.955B MXN2.31%การเงิน
มีแรงซื้อ
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
4.00 MXN0.00%4070.031.022B MXN−0.54 MXN+26.78%0.00%บริการผู้บริโภค
RLH/ARLH PROPERTIES SAB DE CV
17.20 MXN0.00%180.0018.971B MXN13.71%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
176.01 MXN−2.22%1.657K0.8489.588B MXN18.389.58 MXN−55.61%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
33.40 MXN−0.00%3230.1260.12B MXN11.982.79 MXN−0.09%0.00%การค้าปลีก
มีแรงขายรุนแรง
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
4.35 MXN0.00%4900.05966.943M MXN0.00%บริการผู้บริโภค
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
1.68 MXN0.00%9.513K0.86628.924M MXN0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
2.32 MXN0.00%390.03360.223M MXN22.970.10 MXN0.00%ระบบขนส่ง
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
30.45 MXN−2.37%111.726K0.2817.71B MXN36.630.83 MXN−30.86%0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
6.90 MXN0.00%10.0648.892M MXN1.036.69 MXN0.00%การเงิน
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
93.00 MXN−0.06%3410.1214.89B MXN0.00%การเงิน
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
3.10 MXN0.00%3160.22299.732M MXN−3.97 MXN−923.78%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
59.62 MXN+0.03%497.302K0.1950.182B MXN7.927.53 MXN+20.34%2.20%การเงิน
มีแรงซื้อ
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
30.82 MXN−0.03%1010.086.672B MXN2.70%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง