ตลาดหลักทรัพย์แม็กซิโก

หุ้นสามัญหุ้นเม็กซิกัน

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นเม็กซิกัน ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
160.88MXN0.16%0.26MXN
ปานกลาง
2.078M334.286M280.624BMXN18.908.50MXN62.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
22.50MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
2454.253BMXN15.621.44MXN4.019Kระบบขนส่ง
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
12.10MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
10.119K122.44K6.461BMXN8.231.47MXNการเงิน
AEROMEXGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
163.13MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
18730.505K22.255BMXN−69974628.10MXN12.894Kระบบขนส่ง
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
31.00MXN−1.49%−0.47MXN
มีแรงซื้อ
288.335K8.938M16.971BMXN31.561.00MXN3.199Kสาธารณูปโภค
ALEATICALEATICA SAB DE CV
34.75MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
827860.193BMXN−0.65MXN1.61Kระบบขนส่ง
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
13.25MXN−3.00%−0.41MXN
มีแรงขายรุนแรง
3.514M46.561M63.849BMXN6.292.17MXN57.5Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
27.12MXN−1.77%−0.49MXN
มีแรงขาย
770.032K20.883M57.141BMXN4.286.45MXN6.467Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALSEAALSEA SAB DE CV
38.42MXN−2.93%−1.16MXN
มีแรงขาย
1.204M46.263M31.504BMXN17.492.26MXNบริการผู้บริโภค
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
1.11MXN0.91%0.01MXN
มีแรงขาย
59.163K65.671Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
AMX/AAMERICA MOVIL SAB DE CV
19.60MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
214121.184TMXN14.331.37MXN181.205Kการสื่อสาร
ARACONSORCIO ARA SAB
3.17MXN−0.94%−0.03MXN
มีแรงขาย
26.959K85.46K3.919BMXN6.820.47MXN6.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
457.90MXN−0.88%−4.06MXN
ปานกลาง
415.336K190.182M137.37BMXN14.7231.38MXNระบบขนส่ง
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
15.43MXN−0.84%−0.13MXN
มีแรงขายรุนแรง
113.247K1.747M4.857BMXN3.664.25MXN2.244Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
1.48MXN−1.99%−0.03MXN
มีแรงขาย
500.574K740.85K4.149BMXN−0.26MXN4.237Kการสื่อสาร
AZTECA/CPOTV AZTECA SAB DE CV
0.791MXN0.38%0.003MXN
มีแรงซื้อ
44.7K35.358K1.711BMXN0.23MXNบริการผู้บริโภค
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
84.04MXN−1.32%−1.12MXN
มีแรงซื้อ
14.771K1.241M50.424BMXN7.5911.21MXN32.058Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
59.01MXN0.05%0.03MXN
มีแรงซื้อ
1.867K110.172K18.306BMXN11.575.10MXN11.937Kบริการการกระจายสินค้า
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
59.94MXN−0.84%−0.51MXN
มีแรงซื้อ
5.485M328.768M71.325BMXN11.725.16MXNการเงิน
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
81.68MXN−2.89%−2.43MXN
ปานกลาง
2.946M240.618M362.142BMXN17.434.83MXN137.542Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
37.45MXN−0.61%−0.23MXN
มีแรงซื้อ
1.636M61.258M21.724BMXN12.393.04MXN472การเงิน
BSMX/BBANCO SANTANDER MEXICO SA
23.10MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
1534776.754BMXN5.574.15MXN25.276Kการเงิน
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
2.40MXN−3.23%−0.08MXN
ปานกลาง
378907814.36MMXN−0.60MXNสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
83.68MXN−0.85%−0.72MXN
มีแรงซื้อ
421.335K35.257M80.345BMXN11.907.10MXN62.938Kการค้าปลีก
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
36.00MXN−1.64%−0.60MXN
มีแรงขายรุนแรง
2.33K83.88K2.432BMXN9.154.00MXN3.662Kบริการผู้บริโภค
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
11.70MXN−0.68%−0.08MXN
มีแรงซื้อ
1822.129K6.545BMXN0.9811.97MXN675บริการผู้บริโภค
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
60.00MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
5.05K303K53.093BMXN12.244.90MXN1.376Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CMR/BCMR SAB DE CV
1.96MXN−0.51%−0.01MXN
มีแรงซื้อ
10.445K20.472K1.067BMXN−0.02MXN4.182Kบริการผู้บริโภค
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
20.45MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
1203.372BMXNสาธารณูปโภค
CUERVOBECLE SAB DE CV
43.10MXN−0.42%−0.18MXN
ปานกลาง
1.015M43.744M154.78BMXN25.721.68MXN8.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
11.23MXN2.00%0.22MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
20.575K231.057K8.005BMXN12.140.91MXN2.096Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
13.00MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
232997.8BMXN6.951.87MXN1.885Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
1027.16MXN−0.84%−8.74MXN
ปานกลาง
108.219K111.158M233.406BMXN−30.85MXN67.848Kการค้าปลีก
FEXI/21BANCO ACTINVER SA
19.41MXN−0.05%−0.01MXN
มีแรงขาย
2003.882Kการเงิน
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
30.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
1301.775BMXN22.961.31MXNการเงิน
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
8.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
182.7BMXN6.171.30MXNการเงิน
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
324.00MXN−0.31%−1.00MXN
มีแรงซื้อ
13343.092K32.848BMXN10.4031.26MXN49.392Kการค้าปลีก
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
299.58MXN−3.48%−10.80MXN
มีแรงขาย
1.739M520.913M151.371BMXN17.79MXN1.743Kระบบขนส่ง
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
11.68MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
3844.485K19.171BMXN−0.28MXNการเงิน
GCARSO/A1GRUPO CARSO SAB DE CV
82.64MXN−0.84%−0.70MXN
ปานกลาง
388.42K32.099M185.901BMXN13.476.19MXN79.775Kการค้าปลีก
GCCGCC SAB DE CV
136.76MXN−0.10%−0.14MXN
มีแรงซื้อ
287.93K39.377M46.143BMXN13.4110.21MXNแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GENIUS/21ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV
38.35MXN−1.16%−0.45MXN
มีแรงขาย
1.824K69.95K
GENTERAGENTERA SAB DE CV
20.01MXN0.45%0.09MXN
มีแรงซื้อ
2.121M42.444M31.662BMXN6.952.87MXN20.211Kการเงิน
GFAMSA/AGRUPO FAMSA SAB DE CV
0.740MXN−5.85%−0.046MXN
มีแรงขาย
40.883K30.253K421.713MMXN−3.84MXNบริการการกระจายสินค้า
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
35.66MXN−1.22%−0.44MXN
มีแรงขาย
1.796M64.057M218.604BMXN10.083.58MXNการเงิน
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
149.64MXN−2.34%−3.58MXN
มีแรงขาย
7.113M1.064B431.48BMXN10.3014.87MXNการเงิน
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
2.02MXN−0.49%−0.01MXN
มีแรงซื้อ
1.083K2.188K3.03BMXN−0.51MXNการเงิน
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
31.80MXN0.95%0.30MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
38.536K1.225M9.851BMXN28.891.09MXN6.696Kการผลิตของผู้ผลิต
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
15.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
1482.22K2.737BMXN2.825.32MXN1.684Kการเงิน
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
72.19MXN4.49%3.10MXN
มีแรงขาย
16.63M1.201B561.999BMXN29.707Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
38.01MXN−1.25%−0.48MXN
มีแรงซื้อ
214.085K8.137M166.101BMXN18.092.13MXN10.591Kระบบขนส่ง
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
119.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
424.998K26.67BMXN12.289.69MXN8.665Kการเงิน
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
75.05MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
645021.394BMXNการเงิน
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
231.61MXN−0.83%−1.95MXN
ปานกลาง
371.295K85.996M85.782BMXN14.5916.01MXN22.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
6.60MXN5.10%0.32MXN
มีแรงซื้อ
251.991K1.663M2.695BMXN−0.11MXN3.206Kบริการผู้บริโภค
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
39.81MXN0.63%0.25MXN
มีแรงซื้อ
168.296K6.7M14.12BMXN19.702.01MXN10.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
0.027MXN−3.57%−0.001MXN
มีแรงขายรุนแรง
4.818M130.086K150.371MMXN2.640.01MXN878สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
4.38MXN6.05%0.25MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
1.507K6.601K3.101BMXN10.430.40MXN2.208Kบริการผู้บริโภค
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
204.56MXN−0.08%−0.16MXN
มีแรงขาย
11.763K2.406M89.306BMXN8.3824.44MXN6.502Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
32.67MXN−2.21%−0.74MXN
มีแรงซื้อ
3.169M103.545M96.528BMXN23.871.40MXN10.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
129.28MXN−1.52%−1.99MXN
ปานกลาง
913.144K118.051M67.899BMXN15.588.43MXN83.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
47.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
314120.066BMXN5.98MXNบริการการกระจายสินค้า
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
15.50MXN−1.77%−0.28MXN
ปานกลาง
3.272M50.719M16.244BMXN11.641.36MXN2.221Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
115.00MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
46.821K5.384M40.561BMXN10.2611.21MXN9.737Kการผลิตของผู้ผลิต
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
8.18MXN−1.33%−0.11MXN
มีแรงซื้อ
7.917M64.764M26.089BMXNบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
113.80MXN3.27%3.60MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
1.127K128.253K152.505BMXN8.8612.44MXN72.719Kการค้าปลีก
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
37.22MXN−2.03%−0.77MXN
มีแรงขาย
77128.697K4.017BMXN3.849.90MXN2.076Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
47.13MXN−2.26%−1.09MXN
มีแรงซื้อ
1.314M61.932M40.239BMXN10.024.81MXN23.98Kการสื่อสาร
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
2.56MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
13634815.477BMXN146.290.02MXN4.31Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
7.75MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
221713.18BMXN−0.11MXN2.006Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MONEX/BMONEX SAB DE CV
18.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
23611.218BMXN4.154.33MXNการเงิน
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
5.67MXN−1.05%−0.06MXN
ปานกลาง
2.255M12.785M17.321BMXN337.060.02MXN20.493Kการผลิตของผู้ผลิต
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
163.02MXN−1.67%−2.77MXN
ปานกลาง
738.666K120.417M63.596BMXN17.019.75MXN1.182Kระบบขนส่ง
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
37.02MXN0.30%0.11MXN
มีแรงขาย
1.396M51.672M74.41BMXN4.897.66MXNการผลิตของผู้ผลิต
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
14.40MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
1001.44K1.911BMXN13.291.08MXN6.861Kระบบขนส่ง
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
257.70MXN−2.87%−7.62MXN
ปานกลาง
314.708K81.1M102.43BMXN58.504.54MXNแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
167.84MXN−0.42%−0.70MXN
มีแรงซื้อ
639.455K107.326M68.618BMXN11.1915.07MXN2.991Kระบบขนส่ง
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
8.49MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
4341.108BMXN3.812.23MXN1.713Kบริการการกระจายสินค้า
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
81.46MXN−2.09%−1.74MXN
มีแรงขายรุนแรง
1.07M87.141M32.584BMXN10.747.75MXNการเงิน
R/AREGIONAL SAB DE CV
139.76MXN−2.47%−3.54MXN
ปานกลาง
538.098K75.205M45.832BMXN13.82MXNการเงิน
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
204.99MXN1.32%2.67MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
2.432K498.536K102.025BMXN9.3821.57MXN5.331Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
29.78MXN−1.88%−0.57MXN
ปานกลาง
4.68K139.37K53.604BMXN11.422.66MXN86.565Kการค้าปลีก
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
3.14MXN0.32%0.01MXN
มีแรงซื้อ
14.529K45.621K383.978MMXN−2.37MXN1.683Kบริการผู้บริโภค
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
4.00MXN0.25%0.01MXN
มีแรงขาย
32.437K129.748K1.463BMXN778แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
2.30MXN−6.12%−0.15MXN
มีแรงขายรุนแรง
8351.921K235.021MMXN−0.68MXN837ระบบขนส่ง
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
27.27MXN−0.91%−0.25MXN
มีแรงซื้อ
685.157K18.684M14.821BMXN22.891.20MXN17.438Kระบบขนส่ง
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
6.90MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
42851.504MMXN75การเงิน
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
96.01MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
767215.362BMXN−6.11MXNการเงิน
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
11.13MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
2.148K23.907K1.076BMXN−0.39MXN1.66Kการผลิตของผู้ผลิต
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
42.38MXN−1.03%−0.44MXN
ปานกลาง
2.797M118.532M29.591BMXN6.846.26MXNการเงิน
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
31.61MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
1053.319K6.841BMXN17.661.79MXN2.038Kการเงิน
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
252.90MXN2.37%5.86MXN
ปานกลาง
1.145K289.57K22.196BMXN411แร่พลังงาน
VITRO/AVITRO SAB DE CV
21.30MXN−3.18%−0.70MXN
มีแรงซื้อ
1.52K32.376K10.3BMXN−3.60MXNอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
18.93MXN−2.47%−0.48MXN
ปานกลาง
1.238M23.427M20.781BMXN−1.19MXN6.714Kระบบขนส่ง
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
72.38MXN−3.57%−2.68MXN
มีแรงขายรุนแรง
15.325M1.109B1.264TMXN27.652.72MXN231.259Kการค้าปลีก