ตลาดหลักทรัพย์แม็กซิโก

หุ้นเม็กซิกันรวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นเม็กซิกันเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

ทิกเกอร์
Perf 1 ปี
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
160.00%260.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
126022.819BMXN411แร่พลังงาน
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
124.40%83.86MXN0.65%0.54MXN
มีแรงซื้อ
704.915K59.114M80.514BMXN11.747.10MXN62.938Kการค้าปลีก
GENTERAGENTERA SAB DE CV
86.49%20.70MXN1.12%0.23MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
7.738M160.179M32.754BMXN7.142.87MXN20.211Kการเงิน
GFAMSA/AGRUPO FAMSA SAB DE CV
80.48%0.675MXN−3.57%−0.025MXN
มีแรงขาย
108.669K73.352K384.671MMXN−3.84MXNบริการการกระจายสินค้า
ALEATICALEATICA SAB DE CV
76.41%34.40MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
26959.587BMXN−0.65MXN1.61Kระบบขนส่ง
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
70.61%61.13MXN−2.84%−1.79MXN
มีแรงซื้อ
4.092M250.129M72.741BMXN12.205.16MXNการเงิน
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
68.86%35.19MXN−2.22%−0.80MXN
มีแรงขายรุนแรง
1.801M63.384M215.65BMXN10.053.58MXNการเงิน
MONEX/BMONEX SAB DE CV
61.02%18.38MXN2.11%0.38MXN
มีแรงซื้อ
73.044K1.343M11.455BMXN4.154.33MXNการเงิน
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
47.62%82.86MXN0.90%0.74MXN
มีแรงซื้อ
2.881M238.736M367.374BMXN17.024.83MXN137.542Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
47.02%11.60MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
546266.489BMXN0.9711.97MXN675บริการผู้บริโภค
CMR/BCMR SAB DE CV
46.45%2.27MXN3.18%0.07MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
1.347K3.058K1.236BMXN−0.02MXN4.182Kบริการผู้บริโภค
R/AREGIONAL SAB DE CV
44.03%144.17MXN1.61%2.28MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
696.304K100.386M47.278BMXN13.82MXNการเงิน
GCARSO/A1GRUPO CARSO SAB DE CV
42.34%86.43MXN0.29%0.25MXN
มีแรงซื้อ
490.233K42.371M194.4BMXN13.936.19MXN79.775Kการค้าปลีก
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
38.89%75.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
1.1K82.5K10.595BMXN14.655.12MXN5.85Kบริการการกระจายสินค้า
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
36.86%168.97MXN−0.39%−0.66MXN
มีแรงซื้อ
310.416K52.451M65.917BMXN17.419.75MXN1.182Kระบบขนส่ง
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
27.22%33.00MXN0.03%0.01MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
225.965K7.457M18.066BMXN33.091.00MXN3.199Kสาธารณูปโภค
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
26.34%27.58MXN−0.11%−0.03MXN
มีแรงขาย
449.734K12.404M58.11BMXN4.286.45MXN6.467Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
25.75%113.80MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
1114152.491BMXN9.1512.44MXN72.719Kการค้าปลีก
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
25.20%163.30MXN2.22%3.54MXN
มีแรงซื้อ
1.89M308.701M284.845BMXN18.808.50MXN62.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
25.10%133.47MXN1.53%2.01MXN
มีแรงซื้อ
545.006K72.742M70.099BMXN15.608.43MXN83.754Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
24.24%204.99MXN0.03%0.06MXN
มีแรงซื้อ
15431.568K102.025BMXN9.5021.57MXN5.331Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
23.33%44.99MXN0.33%0.15MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
3.706M166.739M31.414BMXN7.176.26MXNการเงิน
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
20.71%28.56MXN−0.28%−0.08MXN
ปานกลาง
1.975K56.406K51.408BMXN10.772.66MXN86.565Kการค้าปลีก
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
20.60%40.40MXN−4.40%−1.86MXN
มีแรงซื้อ
127.388K5.146M176.546BMXN19.862.13MXN10.591Kระบบขนส่ง
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
19.92%15.59MXN−2.13%−0.34MXN
มีแรงขาย
38.144K594.665K4.907BMXN3.744.25MXN2.244Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
18.49%7.05MXN5.86%0.39MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
1.04M7.331M2.878BMXN−0.11MXN3.206Kบริการผู้บริโภค
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
18.26%176.63MXN1.60%2.78MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
324.463K57.31M71.935BMXN11.5415.07MXN2.991Kระบบขนส่ง
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
17.35%115.00MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
111540.549BMXN10.2611.21MXN9.737Kการผลิตของผู้ผลิต
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
17.32%302.65MXN−2.62%−8.14MXN
มีแรงขาย
1.073M324.891M152.922BMXN17.79MXN1.743Kระบบขนส่ง
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
16.62%478.46MXN0.25%1.20MXN
มีแรงซื้อ
398.466K190.65M143.538BMXN15.2131.38MXNระบบขนส่ง
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
16.30%207.49MXN−0.53%−1.10MXN
มีแรงขาย
6.25K1.297M90.585BMXN8.5424.44MXN6.502Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
16.30%82.00MXN−0.12%−0.10MXN
ปานกลาง
53.403K4.379M49.2BMXN7.3211.21MXN32.058Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
16.15%149.82MXN−1.47%−2.24MXN
มีแรงขาย
5.635M844.226M431.999BMXN10.2314.87MXNการเงิน
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
13.87%8.54MXN0.47%0.04MXN
มีแรงซื้อ
15.356K131.14K1.115BMXN3.812.23MXN1.713Kบริการการกระจายสินค้า
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
13.16%12.30MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
2256.568BMXN8.371.47MXNการเงิน
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
10.11%11.00MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
981.078K7.841BMXN12.130.91MXN2.096Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
9.76%22.50MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
1234.253BMXN15.621.44MXN4.019Kระบบขนส่ง
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
8.08%61.99MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
664.091K19.23BMXN12.165.10MXN11.937Kบริการการกระจายสินค้า
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
8.06%39.93MXN0.28%0.11MXN
มีแรงซื้อ
42.908K1.713M14.162BMXN19.832.01MXN10.312Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
7.70%31.61MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
1705.374K6.841BMXN17.661.79MXN2.038Kการเงิน
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
7.64%74.94MXN2.62%1.91MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
12.491M936.07M1.309TMXN26.902.72MXN231.259Kการค้าปลีก
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
7.62%31.20MXN−1.05%−0.33MXN
มีแรงขาย
40.002K1.248M9.661BMXN28.911.09MXN6.696Kการผลิตของผู้ผลิต
ALSEAALSEA SAB DE CV
7.20%39.89MXN0.83%0.33MXN
มีแรงซื้อ
1.645M65.604M32.71BMXN17.482.26MXNบริการผู้บริโภค
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
6.30%272.35MXN0.04%0.10MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
260.009K70.813M108.253BMXN60.034.54MXNแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GSANBOR/B-1GRUPO SANBORNS SAB DE CV
6.25%25.50MXN0.87%0.22MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
2.529K64.49K57.297BMXN15.541.63MXN42.187Kการค้าปลีก
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
6.13%6.06MXN2.89%0.17MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
2.358M14.287M18.512BMXN346.470.02MXN20.493Kการผลิตของผู้ผลิต
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
5.83%38.28MXN0.24%0.09MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
1.648M63.076M22.194BMXN12.563.04MXN472การเงิน
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
5.66%28.00MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
792.212K13.885BMXN25.201.11MXN15.684Kบริการผู้บริโภค
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
4.35%14.40MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
71011.911BMXN13.291.08MXN6.861Kระบบขนส่ง
AMX/AAMERICA MOVIL SAB DE CV
1.08%19.60MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
911.784K1.163TMXN14.331.37MXN181.205Kการสื่อสาร
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
0.52%32.95MXN0.15%0.05MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
6.987M230.209M96.976BMXN23.511.40MXN10.311Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
0.00%2.02MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
4.88K9.858K3.03BMXN−0.51MXNการเงิน
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
0.00%8.39MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
185.634BMXN0.65MXNการเงิน
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
−0.99%12.99MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
1.977K25.681K7.794BMXN6.951.87MXN1.885Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
−2.17%4.50MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
63.072K283.824K3.186BMXN11.360.40MXN2.208Kบริการผู้บริโภค
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
−2.40%106.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
22724.062K16.96BMXN−6.11MXNการเงิน
VITRO/AVITRO SAB DE CV
−2.88%21.95MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
1022.239K10.614BMXN−3.60MXNอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
−2.94%26.40MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
12626.248BMXN16.371.61MXNการค้าปลีก
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
−3.48%317.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
2.403K761.751K32.138BMXN10.1431.26MXN49.392Kการค้าปลีก
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
−3.50%245.75MXN1.90%4.59MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
585.404K143.863M91.019BMXN15.0616.01MXN22.492Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
URBIURBI DESARROLLOS URBANOS SAB DE CV
−4.17%6.90MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
14398751.504MMXN75การเงิน
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
−4.49%119.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
576.783K26.67BMXN12.289.69MXN8.665Kการเงิน
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
−6.07%122.00MXN4.72%5.50MXN
มีแรงซื้อ
3.81K464.82K326.835BMXN7.45MXN320.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
−6.14%75.05MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
261.951K21.394BMXNการเงิน
CUERVOBECLE SAB DE CV
−6.24%44.66MXN0.68%0.30MXN
มีแรงซื้อ
1.093M48.795M160.382BMXN26.361.68MXN8.422Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
−7.45%2.61MXN−1.51%−0.04MXN
มีแรงซื้อ
1.261K3.291K266.697MMXN−0.68MXN837ระบบขนส่ง
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
−8.27%16.63MXN3.55%0.57MXN
มีแรงซื้อ
3.229M53.704M17.428BMXN11.841.36MXN2.221Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
−8.66%86.77MXN1.87%1.59MXN
มีแรงซื้อ
2.352M204.045M34.708BMXN10.997.75MXNการเงิน
GCCGCC SAB DE CV
−10.61%137.63MXN−0.33%−0.45MXN
มีแรงซื้อ
303.718K41.801M46.436BMXN13.5210.21MXNแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
−10.92%7.75MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
2163.18BMXN−0.11MXN2.006Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
−11.23%13.60MXN−0.37%−0.05MXN
ปานกลาง
3.337M45.381M65.536BMXN6.282.17MXN57.5Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
−11.76%60.00MXN0.03%0.02MXN
ปานกลาง
11.356K681.36K53.093BMXN12.234.90MXN1.376Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
−12.07%2.55MXN2.00%0.05MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
35.999K91.797K865.258MMXN−0.60MXNสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
−12.31%79.79MXN−1.04%−0.84MXN
มีแรงซื้อ
4.935M393.8M621.165BMXN29.707Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
−12.55%28.49MXN−1.35%−0.39MXN
มีแรงซื้อ
368.126K10.488M15.484BMXN24.021.20MXN17.438Kระบบขนส่ง
BSMX/BBANCO SANTANDER MEXICO SA
−13.09%23.03MXN3.51%0.78MXN
มีแรงซื้อ
14.434K332.415K76.521BMXN5.364.15MXN25.276Kการเงิน
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
−16.20%50.44MXN1.78%0.88MXN
มีแรงซื้อ
1.472M74.26M43.065BMXN10.294.81MXN23.98Kการสื่อสาร
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
−22.65%11.68MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
3743219.171BMXN−0.28MXNการเงิน
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
−24.57%37.98MXN−0.03%−0.01MXN
มีแรงขาย
49718.876K4.1BMXN3.849.90MXN2.076Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
−25.24%38.21MXN−0.10%−0.04MXN
มีแรงซื้อ
2.172M82.994M76.802BMXN5.067.66MXNการผลิตของผู้ผลิต
ARACONSORCIO ARA SAB
−25.81%3.19MXN0.95%0.03MXN
มีแรงขาย
301.908K963.087K3.944BMXN6.730.47MXN6.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
−25.97%1042.61MXN0.77%7.92MXN
มีแรงซื้อ
114.39K119.264M236.916BMXN−30.85MXN67.848Kการค้าปลีก
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
−27.61%2.57MXN−2.28%−0.06MXN
มีแรงขาย
6.834K17.563K15.538BMXN150.290.02MXN4.31Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
−29.48%20.45MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
511.043K3.372BMXNสาธารณูปโภค
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
−30.31%4.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงขาย
4161.463BMXN778แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
AZTECA/CPOTV AZTECA SAB DE CV
−33.91%0.760MXN−1.17%−0.009MXN
ปานกลาง
168.361K127.954K1.644BMXN0.23MXNบริการผู้บริโภค
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
−39.39%19.25MXN−2.09%−0.41MXN
มีแรงซื้อ
2.218M42.687M21.133BMXN−1.19MXN6.714Kระบบขนส่ง
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
−45.37%9.02MXN−2.17%−0.20MXN
มีแรงซื้อ
4.75M42.843M29.406BMXNบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
−47.17%0.028MXN0.00%0.000MXN
มีแรงขาย
48.556K1.36K155.94MMXN2.640.01MXN878สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
−48.73%3.02MXN−0.98%−0.03MXN
ปานกลาง
9.139K27.6K369.303MMXN−2.37MXN1.683Kบริการผู้บริโภค
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
−51.07%12.33MXN−1.36%−0.17MXN
มีแรงขาย
3.924K48.383K1.192BMXN−0.39MXN1.66Kการผลิตของผู้ผลิต
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
−60.15%1.61MXN3.21%0.05MXN
มีแรงซื้อ
568.589K915.428K4.513BMXN−0.26MXN4.237Kการสื่อสาร
AEROMEXGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV
−96.41%164.00MXN2.50%4.00MXN
มีแรงขาย
1.629K267.156K22.374BMXN−69974628.10MXN12.894Kระบบขนส่ง