หุ้นเม็กซิกันที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นเม็กซิกัน ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
99.5174.87 MXN0.00%2000.0466.252B MXN5.34%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
95.5210.00 MXN+11.11%62.691K35.393.038B MXN0.00%การเงิน
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
84.672.21 MXN0.00%30.00343.144M MXN26.590.08 MXN0.00%ระบบขนส่ง
ALEATICALEATICA SAB DE CV
82.7037.00 MXN0.00%101.3364.091B MXN96.830.38 MXN0.00%ระบบขนส่ง
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
80.54165.00 MXN0.00%60.02462.189B MXN8.5719.26 MXN1.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
79.98123.90 MXN−0.08%5000.0442.936B MXN11.3110.96 MXN−2.26%1.17%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
74.1099.00 MXN0.00%291.04132.652B MXN7.2213.72 MXN+10.34%2.64%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
73.74149.58 MXN+6.30%404.833K1.31317.607B MXN17.208.70 MXN+40.59%0.78%การค้าปลีก
มีแรงขาย
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
71.5744.34 MXN−0.81%69.842K0.6415.854B MXN11.353.91 MXN+94.54%2.68%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
71.4117.60 MXN+0.57%3.9K22.879.789B MXN8.052.19 MXN−81.72%31.43%บริการผู้บริโภค
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
71.4012.28 MXN+1.99%4.246M0.6758.019B MXN14.900.82 MXN−62.06%3.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ