ตลาดหลักทรัพย์แม็กซิโก

หุ้นเม็กซิกันที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นเม็กซิกัน ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
1.16MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
109126บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
2.37MXN0.42%0.01MXN
มีแรงซื้อ
25.296K59.952K804.181MMXN−0.49MXNสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
115.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
354.025K268.332BMXN4.45MXN320.752Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
31.68MXN1.86%0.58MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
35.219K1.116M9.864BMXN56.140.55MXN6.696Kการผลิตของผู้ผลิต
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
14.80MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
2302.701BMXN3.064.84MXN1.684Kการเงิน
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
49.01MXN0.00%0.00MXN
ปานกลาง
14918.514BMXN9.025.44MXN10.162Kการค้าปลีก
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
45.00MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
3K135K19.676BMXN6.90MXNบริการการกระจายสินค้า
MONEX/BMONEX SAB DE CV
17.60MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
47010.969BMXN4.853.63MXNการเงิน
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
14.30MXN0.00%0.00MXN
มีแรงซื้อ
2291.898BMXN13.061.09MXN6.861Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
26.20MXN0.85%0.22MXN
มีแรงซื้อรุนแรง
116.865K3.062M47.16BMXN10.152.56MXN86.565Kการค้าปลีก