ตลาดหลักทรัพย์ลัทเวีย

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์ริกา Riga Stock Exchange มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า แนสแดคริกา เป็นตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวของประเทศลัตเวีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในแปดตลาดหลักทรัพย์ของแนสแดค นอร์ดิก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแนสแดค Nasdaq ซึ่งดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกและบอลติก และสามารถเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศนอร์ดิกและบอลติกได้ถึง 80% การซื้อขายได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เรียกว่าไอเน็ต นอร์ดิก INET Nordic ตลาดหลักทรัพย์ริกามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองริกาซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่มีผลิตภัณฑ์ได้แก่หุ้นและพันธบัตร

โดยมีรายชื่อบริษัท ที่เป็นบริษัทประสบความสำเร็จในลัตเวีย เช่น Grindeks, HansaMatrix, Olainfarm, VEF และ Brivais Vilnis ตลาดหลักทรัพย์นั้นจัดการดัชนี OMX Riga ซึ่งเป็นดัชนีผลตอบแทนรวมหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในรายการหลัก และรายการรองของการตลาดหลักทรัพย์ จุดมุ่งหมายของดัชนีหุ้นทั้งหมดนี้คือเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตลาดหลักทรัพย์ลัตเวีย วิธีการที่อยู่เบื้องหลังนั้นคล้ายกับของดัชนี Nasdaq อื่น ๆ หุ้นลัตเวียนั้นยังมีส่วนร่วมต่อดัชนีบอลติกหลายแห่งเช่น OMX Baltic 10 ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นบอลติกที่มีการซื้อขายมากที่สุด 10 อันดับแรก กลุ่มหุ้นบอลติก และดัชนีอุตสาหกรรม