สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

1
หุ้น
69.629M
เงินทุนของตลาด
40
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+14.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
−31.67%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
MDARAMADARA COSMETICS
18.50EUR0.27%0.05EUR
มีแรงซื้อ
2546369.629MEUR27.520.66EUR