บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

1
หุ้น
73.470M
เงินทุนของตลาด
52
ปริมาณการซื้อขาย
+0.51%
เปลี่ยนแปลง
−1.50%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.35%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BAL1RAMBER LATVIJAS BALZAMS
9.85EUR0.51%0.05EUR
มีแรงซื้อ
5251273.47MEUR15.240.64EUR