บริษัทในลัตเวีย ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด

การจ่ายเงินปันผลที่สูงอาจบ่งชี้ถึงที่มาของกำไรที่มั่นคง บริษัทในลัตเวีย ด้านล่างจ่ายเงินปันผลสูงสุดในตลาด: ถูกจัดเรียงตามคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลล่วงหน้า และศึกษาสถิติอื่นๆ ด้วย
สัญลักษณ์
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
BAL1RAMBER LATVIJAS BALZAMS
6.74%8.75 EUR−1.69%280.1566.722 M EUR6.74%บริการการกระจายสินค้า
GZE1RLATVIJAS GAZE
5.16%9.50 EUR−3.85%1.27 K6.77394.212 M EUR33.00%สาธารณูปโภค
DGR1RDELFINGROUP
4.49%1.230 EUR0.00%5.918 K0.4155.814 M EUR8.400.15 EUR+11.41%0.00%การเงิน
MDARAMADARA COSMETICS
2.87%12.10 EUR−0.82%780.3846.074 M EUR2.87%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VIRSIVIRSI-A
2.63%4.18 EUR+0.24%4250.4963.09 M EUR12.390.34 EUR−23.06%2.63%สาธารณูปโภค
LJM1RLATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS
1.43%7.00 EUR0.00%10.015.6 M EUR−0.02 EUR1.43%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ