ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทในลัตเวีย ที่มีรายได้สูงสุด

ใช้รายละเอียดจากรายการด้านล่าง: บริษัทลัตเวีย แสดงรายได้สูงสุดและถูกจัดเรียงตามเมตริกนี้ อาจมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตและกำลังมองหาบริษัทที่สร้างยอดขายได้มากกว่ารายอื่น
สัญลักษณ์
รายได้
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
GZE1RLATVIJAS GAZE
689.752M EUR9.64 EUR−0.21%1310.56384.636M EUR33.82%สาธารณูปโภค
VIRSIVIRSI-A
375.11M EUR4.30 EUR−0.46%1.395K0.9564.992M EUR8.250.52 EUR2.55%สาธารณูปโภค
BAL1RAMBER LATVIJAS BALZAMS
108.129M EUR9.25 EUR+1.65%10.0169.346M EUR13.480.69 EUR+6.69%6.49%บริการการกระจายสินค้า
SAF1RSAF TEHNIKA
37.264M EUR6.70 EUR−0.59%7671.6819.9M EUR−0.38 EUR−118.55%10.15%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
MDARAMADARA COSMETICS
18.684M EUR14.30 EUR+1.42%250.3054.005M EUR42.180.34 EUR−50.75%2.45%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LJM1RLATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS
9.841M EUR8.50 EUR+6.25%280.956.8M EUR1.18%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
IDX1RINDEXO
2.28M EUR12.10 EUR0.00%2090.4045.924M EUR−0.68 EUR0.00%การเงิน
RKB1RRIGAS KUGU BUVETAVA
1.675M EUR0.0740 EUR+1.37%1.272K0.22863.736K EUR−0.09 EUR+21.64%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SCM1RSIGULDAS CMAS
1.558M EUR7.45 EUR+2.05%10.083.147M EUR26.590.28 EUR+23.65%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EGGAPF HOLDINGS
4.60 EUR−1.92%870.19อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DGR1RDELFINGROUP
1.240 EUR0.00%6.697K0.66การเงิน