บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตามราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์ลัทเวีย

มูลค่าตามราคาตลาดแสดงมูลค่าของบริษัทโดยการคูณราคาหุ้นด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือ คุณสามารถดูบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุดได้ที่นี่ หุ้นขนาดใหญ่มักเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และเป็นตัวแทนของบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
GZE1RLATVIJAS GAZE
343.14M EUR8.74 EUR1.63%5237.91%สาธารณูปโภค
BAL1RAMBER LATVIJAS BALZAMS
69.346M EUR9.30 EUR0.54%5315.630.60 EUR−46.21%6.49%บริการการกระจายสินค้า
VIRSIVIRSI-A
66.201M EUR4.38 EUR0.00%1.032K8.400.52 EUR2.51%สาธารณูปโภค
MDARAMADARA COSMETICS
56.624M EUR15.00 EUR0.00%8044.250.34 EUR−50.75%2.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IDX1RINDEXO
49.424M EUR13.85 EUR0.00%109−0.64 EUR0.00%การเงิน
SAF1RSAF TEHNIKA
32.375M EUR10.75 EUR−1.38%1406.24%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LJM1RLATVIJAS JURAS MEDICINAS CENTRS
8M EUR10.00 EUR0.00%12.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SCM1RSIGULDAS CMAS
2.746M EUR6.50 EUR−15.58%1723.210.28 EUR5.66%1.23%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DPK1RDITTON PIEVADKEZU RUPNICA
1.051M EUR0.133 EUR−6.34%6.525K−0.03 EUR−226.95%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
RKB1RRIGAS KUGU BUVETAVA
601.114K EUR0.0515 EUR0.00%10−0.09 EUR−11775.00%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DGR1RDELFINGROUP
1.340 EUR−0.37%13.336Kการเงิน