ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
DGR1RDELFINGROUP
1.498EUR0.00%0.000EUR
มีแรงซื้อ
7.843K11.749K
IDX1RINDEXO
15.30EUR1.32%0.20EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
2433.718K