การผลิตของผู้ผลิต (ภาค)

2
หุ้น
1.810M
เงินทุนของตลาด
5.757K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.65%
เปลี่ยนแปลง
+5.71%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.46%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.52%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
DPK1RDITTON PIEVADKEZU RUPNICA
0.150EUR0.00%0.000EUR
มีแรงซื้อ
6091.11MEUR31.250.00EUR
RKB1RRIGAS KUGU BUVETAVA
0.0600EUR0.00%0.0000EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
86052700.326KEUR