ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — แลตเวีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร59.292M EUR2.23%0.00%1311
บริการการกระจายสินค้า67.472M EUR6.67%+2.27%11511
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.791M EUR0.00%0.00%1.456K11
การเงิน48.581M EUR−0.78%75122
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ7.96M EUR1.01%+4.19%111
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.957M EUR0.00%512
การผลิตของผู้ผลิต653.638K EUR+1.82%1211
สาธารณูปโภค451.182M EUR4.88%−0.14%18412