เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

1
หุ้น
20.791M
เงินทุนของตลาด
535
ปริมาณการซื้อขาย
−0.29%
เปลี่ยนแปลง
−32.23%
ประสิทธิภาพ เดือน
−47.32%
ประสิทธิภาพ ปี
−44.82%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
SAF1RSAF TEHNIKA
6.98 EUR−0.29%5350.6820.791M EUR−0.22 EUR−109.16%9.71%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์