ตลาดหลักทรัพย์เอสโตเนีย

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เอสโตเนีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
การผลิตพลังงานทางเลือก1.151BEUR3.47%0.41%69.522Kสาธารณูปโภค1
เสื้อผ้า/รองเท้า38.376MEUR0.73%3.483Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า8.247MEUR0.66%4.09Kการค้าปลีก1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์12.641MEUR1.25%0.00%1สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องใช้ไฟฟ้า94.374MEUR2.71%0.19%2.919Kการผลิตของผู้ผลิต1
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วิศวกรรมและก่อสร้าง278.996MEUR6.34%1.70%8.522Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
ค้าปลีกอาหาร414.623MEUR6.68%−0.20%12.96Kการค้าปลีก1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม10.325MEUR−1.46%4.715Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย10.843MEUR5.39%−1.58%410สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม59.102MEUR−1.00%17.339Kการผลิตของผู้ผลิต3
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต5.551MEUR−1.55%277บริการทางด้านเทคโนโลยี1
กองทรัสต์/กองทุนรวม108.552MEUR3.74%0.00%223อื่นๆ1
การขนส่งทางทะเล403.014MEUR−0.74%149.205Kระบบขนส่ง1
ยานพาหนะใช้มอเตอร์สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การขนส่งอื่นๆ386.61MEUR6.60%0.68%34.521Kระบบขนส่ง1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป60.35MEUR0.00%1.34%597บริการทางด้านเทคโนโลยี3
ยารายใหญ่เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร46.938MEUR5.16%−0.65%841บริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์56.3MEUR1.11%−0.04%926การเงิน3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค1.544BEUR1.01%0.61%97.824Kการเงิน2
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ258.8MEUR5.02%−0.31%1.62Kสาธารณูปโภค1