หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เอสโตเนีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
การผลิตพลังงานทางเลือก924.438M EUR5.95%−0.51%22.92Kสาธารณูปโภค1
เสื้อผ้า/รองเท้า41.76M EUR−0.69%3.453Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์10.429M EUR1.52%0.00%3สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องใช้ไฟฟ้า90.829M EUR1.02%+0.20%8.795Kการผลิตของผู้ผลิต1
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
วิศวกรรมและก่อสร้าง298.817M EUR5.92%+0.24%1Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
กลุ่มบริษัททางการเงิน541.305M EUR−0.19%223การเงิน1
ค้าปลีกอาหาร422.769M EUR6.55%+0.58%4.71Kการค้าปลีก1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม5.803M EUR−1.30%3.05Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย6.695M EUR0.00%142สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
เครื่องจักรอุตสาหกรรม5.427M EUR−1.32%309การผลิตของผู้ผลิต2
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต1.005M EUR+2.69%1.067Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ1
การขนส่งทางทะเล498.935M EUR−0.30%39.801Kระบบขนส่ง1
การขนส่งอื่นๆ290.352M EUR6.61%0.00%15.248Kระบบขนส่ง1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป32.64M EUR+0.52%90บริการทางด้านเทคโนโลยี4
ยารายใหญ่เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร37.702M EUR4.02%−0.80%2.008Kบริการผู้บริโภค1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์70.295M EUR0.89%+0.24%26การเงิน3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค1.377B EUR1.26%+0.66%29.503Kการเงิน2
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ210M EUR3.14%+0.95%525สาธารณูปโภค1