บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

4
หุ้น
66.776M
เงินทุนของตลาด
569
ปริมาณการซื้อขาย
+0.55%
เปลี่ยนแปลง
+2.57%
ประสิทธิภาพ เดือน
−15.27%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.42%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ELMOELMO RENT
2.270EUR0.44%0.010EUR
มีแรงซื้อ
2024595.576MEUR−3.47EUR
MAGICTEXTMAGIC
7.240EUR0.56%0.040EUR
มีแรงซื้อ
6024.358K61.54MEUR
MODEMODERA
4.84EUR0.83%0.04EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
7253.509K
PNKTDPUNKTID TECHNOLOGIES
2.01EUR−0.50%−0.01EUR
มีแรงขาย
3468