สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

3
หุ้น
62.395M
เงินทุนของตลาด
2.447K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.44%
เปลี่ยนแปลง
−0.21%
ประสิทธิภาพ เดือน
−30.12%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.94%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
LINDALINDA NEKTAR
8.00EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
1812.641MEUR32.790.24EUR18
PRF1TPRFOODS
0.279EUR−0.36%−0.001EUR
มีแรงขาย
16.543K4.615K10.551MEUR176
SFG1TSILVANO FASHION GROUP
1.0900EUR0.00%0.0000EUR
ปานกลาง
38041439.593MEUR3.500.31EUR1.602K