การเงิน (ภาค)

5
หุ้น
1.452B
เงินทุนของตลาด
14.539K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.22%
เปลี่ยนแปลง
−0.32%
ประสิทธิภาพ เดือน
+6.25%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.38%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
ARC1TARCO VARA
1.640 EUR−0.61%1.608K17.141M EUR−0.09 EUR−210.12%3.64%การเงิน
CPA1TCOOP PANK
2.470 EUR0.41%13.711K251.513M EUR7.780.32 EUR87.65%1.83%การเงิน
HPR1THEPSOR
8.00 EUR0.00%494การเงิน
LHV1TLHV GROUP
3.580 EUR−0.14%33.921K1.147B EUR11.260.32 EUR60.59%1.12%การเงิน
PKG1TPRO KAPITAL GRUPP
0.660 EUR2.48%7.443K36.507M EUR4.130.16 EUR−28.13%0.00%การเงิน