เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์ทาลลินน์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า แนสแด็กทาลลินน์ เป็นตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศเอสโตเนีย ซึ่งเริ่มก่อตั้งในปี 1995 ตลาดหลักทรัพย์ทาลลินน์เป็นหนึ่งในแปดตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นของแนสแด็กนอร์ดิก ซึ่งเป็นบริษัทลูกของแนสแด็กที่ประกอบการในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศในแถบนอร์ดิก และบัลติก โดยเข้าถึงกว่า 80% ของตลาดหลักทรัพย์ในแถบนอร์ดิก และบัลติกนี้ มีการใช้ระบบซื้อขายที่เรียกว่า INET Nordic ตลาดหลักทรัพย์ทาลลินน์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองทาลลินน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และธุรกิจของประเทศ โดยมีการให้บริการหุ้น และตราสารหนี้

ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ บริษัทของเอสโตเนียที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้แก่ Arco Vara, The Skano Group, Tallink, The Baltika Group และ Premia Foods ตลาดหลักทรัพย์ทาลลินน์มีการจัดทำดัชนี OMX Tallinn ซึ่งเป็นดัชนีประเภท Total Return ซึ่งประกอบด้วยหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนทั้งในตลาดหลัก และตลาดรอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวอ้างอิงสำหรับตลาดหุ้นเอสโตเนีย ในส่วนของวิธีการคำนวณก็คล้ายกับดัชนีอื่นๆ ของแนสแด็ก หุ้นเอสโตเนียยังถูกเลือกให้อยู่ในหลายดัชนีบัลติก ได้แก่ OMX Baltic 10 ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลประกอบการของหุ้นบัลติกที่มีการซื้อขายสูงสุด 10 ตัวแรก และอีกหลายดัชนีธุรกิจ และอุตสาหกรรม