การขนส่งทางทะเล (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
403.014M
เงินทุนของตลาด
305.024K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.50%
เปลี่ยนแปลง
−0.55%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.42%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.83%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
TAL1TTALLINK GRUPP
0.538EUR−0.74%−0.004EUR
มีแรงซื้อ
149.205K80.272K403.014MEUR−0.01EUR4.785K