ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
1.351M
เงินทุนของตลาด
2.888K
ปริมาณการซื้อขาย
+5.09%
เปลี่ยนแปลง
−45.98%
ประสิทธิภาพ เดือน
−76.79%
ประสิทธิภาพ ปี
−73.73%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ELMOELMO RENT
0.510 EUR−11.76%1.422K0.741.42M EUR−0.19 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี