ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
4.864M
เงินทุนของตลาด
1.728K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.51%
เปลี่ยนแปลง
−9.34%
ประสิทธิภาพ เดือน
−70.56%
ประสิทธิภาพ ปี
−62.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ELMO ELMO RENT
1.990.51%0.01ขาย1.728K3438.724.864M-3.22
โหลดเพิ่ม