สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

4
หุ้น
11.495M
เงินทุนของตลาด
238
ปริมาณการซื้อขาย
+0.20%
เปลี่ยนแปลง
−1.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.78%
ประสิทธิภาพ ปี
−6.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
HAGEN HAGEN BIKES HOLDING
1.661.10%0.02ซื้อ402667.32
ROBUS ROBUS GROUP
1.103.77%0.04ขาย546600.60
SKN1T NORDIC FIBREBOARD
1.64-0.61%-0.01มีแรงขายรุนแรง7431214.817.401M9.130.1891.00
TPD1T TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT
0.880.00%0.00ขาย1.327K1165.113.950M18.250.050.00
โหลดเพิ่ม