อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
10.325M
เงินทุนของตลาด
1.951K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−3.86%
ประสิทธิภาพ เดือน
−23.89%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.67%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
PRF1TPRFOODS
0.270EUR−1.46%−0.004EUR
มีแรงขายรุนแรง
4.715K1.273K10.325MEUR176