ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — เอสโตเนีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.233M EUR0.00%−1.31%1.974K23
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร57.436M EUR0.28%−2.66%29.023K33
บริการผู้บริโภค40.579M EUR3.73%0.00%11811
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
การเงิน1.42B EUR1.27%−0.79%30.249K25
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม286.836M EUR6.17%+0.20%1.477K12
อื่นๆ11
การผลิตของผู้ผลิต100.718M EUR0.92%−0.41%1.566K23
การค้าปลีก402.812M EUR6.88%+0.10%8.273K11
บริการทางด้านเทคโนโลยี40.808M EUR−3.18%40625
ระบบขนส่ง799.879M EUR2.40%−0.36%118.945K22
สาธารณูปโภค1.144B EUR5.38%−0.55%44.764K22