อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อียิปต์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
7.844B4.72-0.75%1.272Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
7.838B-2.31%70.834Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
601.443M-4.47%10.252Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
49.771M-1.82%444.505Kการผลิตของผู้ผลิต1
2.756B11.22-0.25%947บริการผู้บริโภค1
1.815B4.77-0.11%312.153Kการผลิตของผู้ผลิต5
63.232B5.731.09%768.762Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
6.945B3.150.18%212.859Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
6.461B2.880.58%137.584Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
1.680B0.850.19%381.551Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
431.860M0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
17.142B0.00-0.32%458.872Kการผลิตของผู้ผลิต2
3.123B-0.93%2.542Mบริการการกระจายสินค้า1
22.088B8.43-1.31%451.759Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12
5.009B6.45-9.56%177.999Kการเงิน2
2.311B0.45%7.404Mการเงิน6
27.840M0.00%0บริการการกระจายสินค้า1
710.400M1.063.67%5.239Kการค้าปลีก1
12.022B4.200.44%947.231Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
6.289B3.180.15%9.647Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
1.525B4.72-0.60%22.250Kสาธารณูปโภค1
4.942B13.46-0.23%503.624Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
7.800B1.710.20%1.618Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
22.320B2.43-0.34%362.323Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
6.528B0.331.46%265.860Kบริการผู้บริโภค7
1.998B-1.63%1.057Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
%การผลิตของผู้ผลิต1
384.000M7.810.00%17.652Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
4.331B0.00-1.49%272.315Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
21.509B1.220.98%1.574Mการเงิน13
18.988B5.58-0.17%270.259Kการเงิน5
770.437M1.941.61%315.586Kอื่นๆ3
27.740B6.15-0.12%1.004Mการสื่อสาร1
2.737B10.141.30%1.594Mระบบขนส่ง2
2.261B0.96%3.637Mบริการการกระจายสินค้า2
696.543M0.16%6.359Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
156.222M5.430.79%3.352Kการผลิตของผู้ผลิต2
156.168M0.27%15.981Kอื่นๆ1
4.649B9.78-11.70%787.112Kบริการเชิงพาณิชย์5
917.809M2.67%664.708Kบริการผู้บริโภค1
1.269B1.850.00%0การเงิน1
4.921B3.94-0.54%4.040Mแร่พลังงาน1
762.109M0.00%31.000Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
10.056B1.111.64%175.428Kบริการผู้บริโภค3
13.458B8.71-0.56%381.283Kระบบขนส่ง2
45.995B0.40-0.73%2.032Mบริการทางด้านเทคโนโลยี5
8.865B3.03-0.73%1.199Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
3.098B9.602.40%21.748Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
1.423B0.890.00%13.850Kการเงิน1
199.800M-6.46%5.400Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
66.207B2.770.24%1.274Mการเงิน27
1.406B0.47%443.184Kการเงิน4
167.580B4.161.43%1.321Mการเงิน12
780.596M14.400.00%231การค้าปลีก2
27.159B0.350.30%123.166Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
1.693B1.44%105.720Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
24.592B14.641.64%128.563Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
4.480B8.55-2.43%2.352Mบริการการกระจายสินค้า5
1.049B-0.50%13.239Mการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม