ตลาดหลักทรัพย์อียิปต์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อียิปต์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร15.702B EGP4.21%0.18%2.295Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
อะลูมินั่ม18.323B EGP10.18%−0.34%91.66Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เสื้อผ้า/รองเท้า1.703B EGP0.92%19.528Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า1.03B EGP−2.74%30.53Kการค้าปลีก1
การออกอากาศกระจายเสียง6.225B EGP8.44%−0.19%546บริการผู้บริโภค1
วัสดุก่อสร้าง3.054B EGP1.57%5.15%1.637Mการผลิตของผู้ผลิต5
เคมีทางการเกษตร106.124B EGP3.33%−1.28%1.02Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
เคมีพิเศษเฉพาะ20.692B EGP5.58%−0.35%676.288Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง8.503B EGP2.27%−0.76%240.319Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ1.623B EGP0.35%0.74%4.445Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
ขุดเจาะตามสัญญา733.73M EGP0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า2.656B EGP1.20%1.389Mสาธารณูปโภค1
เครื่องใช้ไฟฟ้า43.003B EGP2.02%−2.43%2.635Mการผลิตของผู้ผลิต3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์264.539M EGP0.76%4.066Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์6.748B EGP−0.29%2.032Mบริการการกระจายสินค้า1
วิศวกรรมและก่อสร้าง29.504B EGP4.20%3.83%553.12Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง5.011B EGP7.03%0.00%816การเงิน2
กลุ่มบริษัททางการเงิน56.223B EGP8.62%0.48%7.819Mการเงิน7
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร27.84M EGP−9.99%391บริการการกระจายสินค้า1
ค้าปลีกอาหาร1.759B EGP1.32%2.90%57.73Kการค้าปลีก2
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม19.006B EGP3.49%0.36%290.999Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม15.05B EGP3.30%−1.83%295.631Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.122B EGP3.85%−0.58%200.646Kสาธารณูปโภค1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย10.629B EGP3.75%2.37%983.156Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
สร้างบ้าน14.269B EGP2.08%4.80%9.48Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล17.03B EGP6.69%−8.88%1.502Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ9.467B EGP1.48%2.98%64.097Kบริการผู้บริโภค7
การดูแลครัวเรือน/บุคคล500.76M EGP19.55%105.556Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตของผู้ผลิต1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม888.24M EGP0.00%6.021Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ5.467B EGP5.49%2.00%2.416Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์33.222B EGP0.78%0.21%6.89Mการเงิน12
ผู้จัดการด้านการลงทุน5.214B EGP12.37%0.86%7.859Mการเงิน5
กองทรัสต์/กองทุนรวม225.767M EGP−19.94%11อื่นๆ1
ธนาคารรายใหญ่16.625B EGP5.56%1.14%2.19Mการเงิน1
โทรคมนาคมรายใหญ่41.311B EGP5.17%−0.12%1.067Mการสื่อสาร1
การขนส่งทางทะเล6.215B EGP2.86%3.43%183.948Kระบบขนส่ง2
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์2.56B EGP4.39%4.48%54.359Mบริการการกระจายสินค้า2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล692.106M EGP0.97%11.753Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
การผลิตโลหะ1.268B EGP0.45%85การผลิตของผู้ผลิต2
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด5.92B EGP8.29%−1.28%1.181Mบริการเชิงพาณิชย์4
ภาพยนต์/บันเทิง2.095B EGP4.52%2.22%789.799Kบริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม1.236B EGP1.46%−2.28%200การเงิน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน10.81B EGP6.57%0.12%1.953Mแร่พลังงาน1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน1.574B EGP0.94%554.82Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ9.422B EGP1.47%−2.12%271.216Kบริการผู้บริโภค3
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ648.45M EGP0.77%319.573Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
การขนส่งอื่นๆ35.71B EGP4.64%2.57%988.729Kระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป51.65B EGP0.81%−0.01%2.82Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
ยารายใหญ่17.158B EGP4.04%0.78%1.191Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย1.423B EGP6.40%0.00%106การเงิน1
เยื่อกระดาษและกระดาษ726.28M EGP0.11%792.32Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์109.585B EGP1.13%0.94%4.872Mการเงิน36
ธนาคารในภูมิภาค283.078B EGP3.66%0.39%1.348Mการเงิน12
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ1.649B EGP8.63%15.22%17.088Kการค้าปลีก1
เหล็ก46.708B EGP3.50%−1.29%407.295Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
สิ่งทอ1.485B EGP0.57%130.18Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ยาสูบ43.7B EGP8.42%−0.37%477.731Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง6.514B EGP5.87%−0.12%1.466Mบริการการกระจายสินค้า6
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย1.264B EGP1.69%47.725Mการสื่อสาร1