อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อียิปต์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารในภูมิภาค456.306 B EGP2.02%−3.60%3.456 Mการเงิน12
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์271.498 B EGP0.34%−5.10%5.284 Mการเงิน36
เคมีทางการเกษตร210.008 B EGP6.25%−5.91%915.92 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
เครื่องใช้ไฟฟ้า82.137 B EGP1.06%−5.35%2.405 Mการผลิตของผู้ผลิต2
กลุ่มบริษัททางการเงิน72.354 B EGP6.58%−1.83%1.3 Mการเงิน7
วิศวกรรมและก่อสร้าง66.416 B EGP5.06%−6.29%2.005 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป65.697 B EGP1.03%−6.16%6.207 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี4
โทรคมนาคมรายใหญ่59.577 B EGP4.30%−3.98%953.532 Kการสื่อสาร1
ยาสูบ59.317 B EGP14.54%−2.60%311.592 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
การขนส่งอื่นๆ58.868 B EGP0.00%−7.29%508.692 Kระบบขนส่ง2
เหล็ก58.324 B EGP0.17%−2.83%1.264 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์47.292 B EGP0.01%−3.26%22.342 Mการเงิน11
อะลูมินั่ม43.532 B EGP6.18%−4.97%454.229 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
เคมีพิเศษเฉพาะ32.55 B EGP4.33%−5.38%1.9 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ธนาคารรายใหญ่25.612 B EGP0.00%−9.22%2.19 Mการเงิน1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม24.294 B EGP1.65%−3.95%1.336 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร24.085 B EGP3.62%−4.16%700.934 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ17
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม23.026 B EGP2.26%−5.98%1.285 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล22.646 B EGP−3.91%383.213 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ21.924 B EGP1.90%−3.20%34.006 Kบริการผู้บริโภค7
ยารายใหญ่16.061 B EGP2.40%−3.60%1.353 Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง14.629 B EGP2.76%−5.19%301.911 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย14.199 B EGP5.86%+0.31%2.77 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
สร้างบ้าน13.842 B EGP−7.36%7.253 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
การออกอากาศกระจายเสียง12.833 B EGP7.14%0.00%4.396 Kบริการผู้บริโภค1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง12.626 B EGP1.72%−4.48%926.248 Kบริการการกระจายสินค้า6
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ11.508 B EGP1.34%−5.04%50.946 Kบริการผู้บริโภค3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง11.463 B EGP2.84%−3.45%717.52 Kการเงิน4
ผู้จัดการด้านการลงทุน10.378 B EGP9.67%−4.18%61.41 Mการเงิน6
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน10.203 B EGP8.23%−7.97%2.989 Mแร่พลังงาน1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด9.519 B EGP6.92%−0.56%2.26 Mบริการเชิงพาณิชย์4
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์9.487 B EGP−4.20%1.99 Mบริการการกระจายสินค้า1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ9.048 B EGP−6.16%2.227 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
ยาอื่นๆ6.698 B EGP4.44%−4.11%317.979 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
วัสดุก่อสร้าง6.516 B EGP0.85%−6.27%363.648 Kการผลิตของผู้ผลิต5
การขนส่งทางทะเล6.452 B EGP4.64%−6.81%496.034 Kระบบขนส่ง2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า5.87 B EGP−3.40%9.436 Mสาธารณูปโภค2
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน5.312 B EGP−3.06%234.155 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม4.24 B EGP−8.13%1.003 Mการผลิตของผู้ผลิต1
ค้าปลีกอาหาร3.799 B EGP1.86%−0.32%4.605 Kการค้าปลีก2
เสื้อผ้า/รองเท้า3.778 B EGP−7.15%9.668 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.534 B EGP3.40%−5.43%50.827 Kสาธารณูปโภค1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์3.382 B EGP−2.74%36.588 Mบริการการกระจายสินค้า2
ภาพยนต์/บันเทิง3.326 B EGP2.85%−7.58%385.483 Kบริการผู้บริโภค1
ชุดประกันภัยรวม3.059 B EGP1.88%+3.10%5.842 Kการเงิน1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ2.925 B EGP8.76%−5.45%253การค้าปลีก1
สิ่งทอ2.507 B EGP0.64%−3.31%38.92 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
การผลิตโลหะ2.481 B EGP8.06%−5.39%63.699 Kการผลิตของผู้ผลิต2
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย2.24 B EGP−3.51%52.123 Mการสื่อสาร1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ2.208 B EGP0.51%−5.88%3.569 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย1.423 B EGP5.62%0.00%0การเงิน1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล1.373 B EGP−0.91%9.234 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า1.132 B EGP−6.00%51.19 Kการค้าปลีก1
ขุดเจาะตามสัญญา1.031 B EGP0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
เยื่อกระดาษและกระดาษ806.91 M EGP−3.08%1.324 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล732.035 M EGP−5.45%16.379 Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ2
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์271.202 M EGP3.07%+1.88%2.775 Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
กองทรัสต์/กองทุนรวม240.89 M EGP0.00%1.765 Kอื่นๆ1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร27.84 M EGP0.00%0บริการการกระจายสินค้า1