สาธารณูปโภค (ภาค)

3
หุ้น
8.498B
เงินทุนของตลาด
719.531K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.06%
เปลี่ยนแปลง
+16.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
+87.33%
ประสิทธิภาพ ปี
+63.65%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
EGASNATURAL GAS & MINING PROJECT (EGYPT GAS)
43.610 EGP+0.14%832.17K0.884.193B EGP10.674.09 EGP−10.49%2.87%สาธารณูปโภค
EGTSEGYPTIAN FOR TOURISM RESORTS
4.100 EGP−0.24%609.821K0.444.305B EGP21.400.19 EGP0.00%สาธารณูปโภค
TAQATAQA ARABIA
10.870 EGP+4.22%311.31K1.43สาธารณูปโภค